8.07.2014

git

samuel beckett


sevmek için alçalmıştım
korkusuz dansçı kız suların yüzünde bana doğru süzülürken
eski karanlıklardaki arzuların korkusuz kızı ve flamingo
git artık altı yedi sekiz ya da tek güverteli küçük tekneyle git
otobüse bin kime ne yürü bir asansör dilen
yollan evine holles caddesi'ndeki örümcek ağı kulübene
ve bırak gülümsemeye devam etsin kaplan
eve yollar döşeyen kalplerimizde