14.07.2014

kangülü

ali püsküllüoğluyönelir geniş vakitlere, çağlardan
susar, kocaman bir gövdeyle
yüce dağların oralarda, uzak alanlarda
-ve ince hüzünlerin dolduğu evlerde-
açar bir yeni çiçek, kandan
bir yanı başka öyle, şaşkındır
gelir, oturur bir köşeye
adımları duyulmaz, sezilir yalnızca
ve başlar öldürülerin korkuncu, usuldan