18.07.2014

aziz bey hadisesi

ayfer tunç

semiramisler semraların küçük didinmelerle kurdukları, mutlu görünen, sakil yuvaları dağıtırlar.

dil yaresini andıracak yare bulunmaz
dünyada gönül yaresine çare bulunmaz

vücudun ruha ihanet etmediği anlar pek azdır. ne çok ister insan büyük kederlerin ardından ölüp gitmeyi de, başaramaz. ruh, başına kara bir hale takarak göğe yükselmek için çırpınır; ama vücut dünyalıdır; yer, içer, yaşar.