8.02.2014

soruşturma

francis bacon

arkadaşlar zamandan çalanlardır.

çirkin kişiler, genellikle hınçlarını doğadan alır.

yapısında en ufak bir eksikliğin bile olmadığı, kusursuz bir güzellikten söz edilemez.

deney, kesinlikle en iyi ölçüdür.

karşısında eğilmeden doğayı yönetemeyiz.

doğru soruşturma bilimin yarısıdır.

kederin bir sınırı vardır da, korkunun yoktur.

iyi bir iş çıkarmakla meşgul olan kişi, kendisini ölüm korkusundan sıyırır.

yaşamın kısalığından dolayı bugünün insanı olmalıyız, yarının değil.

kişi zamanını boşa harcamamışsa geçen seneler bakımından genç, saatler bakımından yaşlıdır.

zor bir iştir düşmekte olan bir şöhreti yeniden doğrultmak.

kişi, kendi talihinin yontucusudur.

talih, insanlara mutluluk yoluyla kötülükler, mutsuzluk yoluyla da erdemler verir.

böbürlenenler bilge kişiler için alay, aptallar için hayranlık konusu, asalaklar için birer yem, kazanç kapısıdır; kendileri içinse içi boş övünçleri onların tek mal varlığıdır.