18.08.2013

mişima

marguerite yourcenar

bellek, düşsel bir ayna gibidir. bazen şeyleri görülemeyecek kadar uzakta, bazen de yanıbaşımızdaymış gibi gösterir.

budizm öyle bir inceliktedir ki, bizzat öğretilerinin az çok kavranılması güçtür; bizim fikirlerimize çok uzak fikirleri çabucak uğrattığımız o dönüşüme onu da bilinçsizce maruz bırakmadan zihinde muhafaza edilmesi daha da güçtür.

yaşama doymayan varlıklarda ölüm düşkünlüğü sık görülen bir şeydir.

sözcüklere körü körüne ve sağlıksız bir iman; ki gerçekten her edebiyatçı için bir tehlikedir bu.

eninde sonunda her şey ruhun ama yavaş ama duyarsız bir kararıdır ve vücudun katılımına da neden olur.

her düşünce ancak eyleme dökülürse muteber olur.

cesur askerler bir tanrı onlara dövüşmeyi emretti diye öldüler; altı ay sonra da bir başka tanrı ateşkesi emretmiş olduğu için bu vahşi çarpışma birden durdu.