1.08.2013

kötülük

franz kafka

kötü, iyinin yıldızlarla kaplı göğüdür.

şeytanca şeyler, iyinin suretine girer kimi zaman, giderek iyinin bedenine yerleşir temelli.

iyiler uygun adım ilerler. onların varlığından habersiz olanlar iyilerin çevresinde dans eder, gündelik eğlencelerini sürdürürler.

avarelik tüm kötülüklerin anası, tüm erdemlerin tacıdır.

bizim temiz vicdan dediğimiz şey kötünün ta kendisidir, utkusu öyle kesindir ki, artık kılını kıpırdatmasına gerek yoktur.

ekabir kısmının ezilmişler katında kendilerini temize çıkarmak için kapıldıkları sözde tasalar, aslında ekabir kısmının ayrıcalıklı durumlarını sürdürme kaygısıdır.

21 kasım. elverişsiz nesneler, araçların elverişsizliğinin sorgulanmasını sağlayabilir. kötü, insanı ilerlediği yoldan çıkaran şeydir. kötü, iyiyi tanır ama iyi kötüyü tanımaz. bilgi, sadece kötünün bildiği şeydir. kötünün kullandığı yöntemlerden biri, karşılıklı söyleşmedir.