23.08.2013

hisseli kıssalar

giacomo leopardi

"umutsuzluğun dudağında hep bir gülümseme bulunur."

insanlar başka herhangi bir şeye olduğu gibi inanca da alışırlar; aslına bakılırsa, bir inancı zihinsel kanıtlamanın getirdiği kesinlik nedeniyle değil, genellikle alışkanlığın zorlamasıyla benimserler.

ne bilim adamları kendi şehir ve yörelerindeki yurttaşlarınca ne de edebiyatçılar çağdaşlarınca hak ettikleri itibarı görürler; aslında, çok sık olarak, yaşam ve görüşlerinin toplumunkinden farklılığı yüzünden ve yetenekleriyle eserlerinin değerini fark etme konusundaki genel beceriksizlik yüzünden aşağılanırlar.

"gençler eylemi yapar, orta yaşlılar konuşur; yaşlılar arzu eder."

günümüzde, mükemmel kitapların hali vasat kitapların halinden kötüdür; vasat kitapların birçoğunun gerçek ya da sahte güzellikleri ve nitelikleri öyle bir yolla sergileniyor ki, ne kadar önemsiz olurlarsa olsunlar, ilk bakışta kolaylıkla fark edilebiliyorlar. ama öte yandan, büyük bir aceleyle ve her tür mükemmellikten uzak yazılmış kitaplar, bir süre ün kazansalar da, çok geçmeden mutlaka yok olacaklardır; yok olduklarını da görüyoruz sürekli olarak.

güzel olan yaşam, bildiğimiz yaşam değil, bilmediğimiz yaşamdır; geçmiş yaşam değil, gelecek yaşam.

insanların mutsuzluğunun önce tanrılara karşı işlenen günahtan ve suçlardan doğduğunu düşünenler yanılıyorlar; tam tersine, insanların kötülüğünün kaynağı, başlarına gelen felaketlerden başka bir şey değildir.

acı çekme, daha yüce umutlara yol açar ve böylece insanların ruhlarını yaşama bağlar; çünkü mutsuzlar dertlerinden bir kurtulsalar son derece mutlu olacaklarına pek inanır, doğaları gereği bir biçimde bunun gerçekleşeceği umudunu asla yitirmezler.

yaşam mutlu değilse, kısa olması uzun olmasından iyidir.

insanlar, içinde bulundukları anda zevk alıyor olduklarını düşünmezler. bunu düşünseler, gerçekten zevk alırlardı. yaşamının herhangi bir anında bütün içtenliğin ve bilincinle şöyle dediğini anımsıyor musun: "zevk alıyorum." her gün içtenlikle "zevk alacağım"; birçok kez de, daha az içtenlikle "zevk aldım" demişsindir ve demektesindir. demek ki, zevk ya geçmiş ya da gelecektir; asla şimdi değildir.

dünyadaki bütün iyi şeyler elde edilir edilmez, mal oldukları kaygılara ve çabalara değmez görülürler.