6.07.2012

nijinsky'nin günlüğü

vaslav nijinsky

benim deliliğim insanlığa karşı duyduğum sevgidir.

yoksullara para vermemeli; onlara yaşam vermeli. yaşam yoksulluk değildir, yoksulluk yaşam değildir. önemli olan yaşamdır; yaşam ve sevgi.

tanrı'nın verdiği canı ondan başkasının almaya hakkı yoktur.

can çekişme düşünsel olduğunda daha da çekilmez bir şeydir; etin ölümünün hiçbir anlama gelmediğini insanların kavramalarına yardım etmek isterdim.

hayvanları severim ve onların etini yersem, başkalarının da öldürülebileceğini bildiğimden, ete elimi sürmeyi reddediyorum.

beni taklit etmeye çalışacaklar. ne var ki, taklitte cansız bir unsur vardır; onda yaşam eksiktir.

insanların yapacak işleri olmadığında, başkalarınınkilere burunlarını sokarlar.