1.06.2012

din

yasmin alibhai-brown: ingiltere'deki başarı oranı en düşük topluluk müslümanlardır. onlarla bunun nedenleri hakkında konuşacak olursanız size gösterecekleri tek neden, toplumun islam korkusu olacaktır. hayır. ebeveynlerinin 14 yaşındaki zeki kızlarını okuldan alarak eğitimsiz erkeklerle evlendirmelerine neden olan şey, başkalarının islam korkusu değildir.

gore vidal: tektanrıcılık, kültürümüzün merkezinde yer alan, kelimelerle anlatılamaz büyüklükte bir kötülüktür. tektanrıcılığı insan ırkının başına gelmiş en büyük felaket olarak tanımlıyorum. eski ahit olarak da bilinen, barbarlıkla dolu bronz çağdan kalma bir metinden, insanlık düşmanı üç din ortaya çıkmıştır: musevilik, hristiyanlık ve islam.

teslime nesrin: islam ve müslüman köktendinciler arasında bir farklılık göremiyorum. dinin bir kök olduğuna ve bu kökten, tıpkı bir zehirli bitki gibi, köktendinciliğin ortaya çıktığına inanıyorum. belki de liberal müslümanlar ahlaki açıdan dürüst olabilirler; fakat islam'ı dürüstçe takip etmiyorlar. köktendinciler öyle yapıyor.

nicholas von hoffman: islam'ın da hristiyanlığın da sekse düşkünlüğü vardır. bu dinlerin takipçileri, seksin düşüncesinden bile nefret etmelerine rağmen ona doyamazlar. kendilerinden kaynaklanan bu çelişkileri onları çıldırtır ve bu yüzden pis resimlerimizi ve şeytani internet sitelerimizi ortadan kaldırmaya çalışırken, biz inançsızları da çılgına çevirirler. ve inandıkları şeyler, bildiğimiz kabile büyücülerinin bile gözümüze louis pasteur ya da jonas salk gibi görünmelerini sağlar.