2.05.2011

günlerin köpüğü

boris vian

hayatta önemli olan, her şey hakkında ön yargıya varabilmektir. çünkü, görüldüğü gibi topluluklar haksız ve kişiler her zaman haklıdır.

her bekleyişte, kederli müzik parçalarının kekremsi tadı vardır.

insanlar değişmezler. salt değişen eşyalardır.

partre gibi biri vergisini ödüyor mudur? olabilir. öte yandan, ahlak yönünden düşünülecek olursa, herkesin verdiği vergiyle yüksek memurlar ve polis besleniyorsa, vergiyi ödeyip haciz hakkını ellerine vermek doğru bir şey olur muydu? kırılması gereken bir kısırdöngüydü bu. herkes yeterince bir süre vergi vermese memurlar açlıktan ölür, böylece savaşlar da ortadan kalkardı.

kadınlar saf şeyleri hiç sevmezler.

insanlar köpek balıkları gibi. ben kendimi, köpek balıklarının uyduruk sandalını devirmek için uyuklamasını bekledikleri zavallı bir kazazedeye benzetirim hep. aslında bütünüyle saçma bir imge bu. mühendisler dergisinin 15 ekim 1944 tarihli sayısındaki bir yazıya göre, genel olarak bilinenin tersine, otuz beş köpek balığı türünden sadece dördü insanlara saldırıyormuş. bunu da, ancak insan kendilerine saldırırsa yaparlarmış.