29.05.2011

fetişizm

sigmund freud

fetiş, oğlan çocuğun annesinde olduğuna inandığı ve vazgeçmek istemediği penisin bir ikamesidir.

fetişin ortaya çıkışına ilişkin ilk anının arkasında dibe itilen ve unutulan bir cinsel gelişme evresi vardır. "perde anı" gibi fetiş de bu evreyi temsil eder ve dolayısıyla bu evrenin bir kalıntısı ve tortusudur. 

bir dizi ayak fetişizmi olayında nesnesine -başlangıçta cinsel organlara- alttan ulaşmayı hedefleyen seyretme içgüdüsünün yasak ve bastırmayla ketlendiğini göstermek mümkün olmuştur. bu nedenle bu içgüdü, çocukluğun beklentilerine uygun bir şekilde erkek organları olarak hayal edilen ve kadının cinsel organlarına karşılık gelen bir ayak veya ayakkabı şeklindeki bir fetişe bağlanır.

psikanaliz, fetişizme ilişkin bilgilerimizdeki boşluklardan birisini daha doldurmuştur: fetiş seçimi bağlamında bastırma nedeniyle ortadan kalkan kokudan koprofilik haz almanın -dışkıdan cinsel haz almanın- önemi ortaya çıkmıştır. hem ayaklar hem de kıllar, koku duyumu haz verici olmaktan çıkıp terk edildikten sonra yüceltilen ağır kokulu nesnelerdir. buna uygun olarak ayak fetişizmine karşılık gelen sapmada sadece pis ve kötü kokulu ayaklar cinsel nesne olur. ayak fetişinin seçilmesini açıklamada yardımcı bir başka etken de çocukların cinsel teorilerinde bulunabilir: ayak, kadının yokluğu derinden hissedilen penisini temsil eder.