11.06.2014

bir değirmendir bu dünya

cahit zarifoğlu

televizyon bir şamardır. hem de kendi hanemizde kendi elimizle suratımıza inen büyük bir şamar.

mükemmelliğin hududu yoktur. insan, hayvandan da aşağı seviyelerden başlayarak, insan-ı kâmil derecesine kadar, her duruma müstahaktır veya lâyıktır.

kendimizi, düzenin bir ahlâk haline getirdiği siyasi mücadelenin atmosferinden ne kadar uzak tutmuş olursak olalım, o yine de bize bulaşmış olabilir. hele seçim zamanlarında bu tehlike daha da büyüktür.

mevlâna halid divan'ında şöyle diyor: "fani dünyaya meyleden kara bahtlı bir kimse, kendi bahtsızlığına kan ağlasa daha iyidir."

hayalperest olmayın. hep sükutuhayale uğrarsınız. ayağınız yer tutmaz. gerçeklerden kaçar kaçar hayallerinize sığınır, hayal kurduğunuz sürece de doyar, tatmin olur ama başarmanız gereken küçücük işleri bile alt edemezsiniz.

tıp profesörü yıllarca öğrencilerine şu dersi verirdi: karşınıza gelen biri, şikayeti ne olursa olsun, siz ona hastalığını söyleyinceye kadar henüz hasta değildir. sadece bir hasta adayıdır. bu sebeple dikkatli olun, hasta adaylarını gerçek hastalar yapmayın.

iddia ediyorlar ki arap harfleri zormuş, kimse öğrenemez okuyamazmış. latin harfleri okuyup yazmayı yaygınlaştırmış, insanların bilgi düzeyini yükseltmiş. etrafıma bakıyorum. iddiaların hep aksini görüyorum. okuma yazma bilenlerin sayısı şu elli yılda yüz kişide elli kişiye bile çıkarılamamış. üstelik okuyup yazanların hali pek acıklı. içlerinde okuldaki mecburi kitapların dışında kendi iradesiyle kitap alıp okuyan parmakla sayılacak kadar az. oysa benim dedem mesela basit bir marangozdu, iki zahire sandığı dolusu kitabı vardı. ağır ağır kitaplar, tefsirler, gazaliler, camiler, mevlanalar..

chp iktidara gelir gelmez, kendisine kalıtım yoluyla kurucu atalarından geçmiş islâm düşmanlığı gereği, davar boğazlar gibi mescid kapatmaya başlar.

komünizme ve kapitalizme inanan insanların meydana getirdiği topluluk, ancak bir sürüdür. ama müslümanlardan meydana gelen topluluğun adı cemaattir, ümmettir.

onlar serbest seks eğitiminin, kadın-erkek eşitliği adı altında hayvanî bir yaşayışın, alkol ve dansın, flörtün taraftarlığını yapıyorlar. biz ise, islamî edeb ve hicab içerisinde, çalışan, ibadet eden, hakkı gözeten insanlar olarak, hem dünyalarını hem de ahiretlerini imar eden insanların dünyasını kurmak istiyoruz.

adaşım cahidî ahmet efendi'nin bir beyti var, şöyle:

"akil isen can gözün aç, tut kulak bu sözüme
bir değirmendir bu dünya öğütür bir gün bizi"