19.11.2021

isa vs. muhammed

sevan nişanyan

"hz. muhammed cinsel, siyasi ve ticari rant sağladı. hz.isa kendini allah'ın oğlu ilan ederek ne elde etti?" diye soran kerem mazı'ya cevap:

idam edildi. ciddi bir farktır. ayrıca yaşarken mal mülk ve servet elde ettiğine, kervan vurup yağma yaptığına, siyasi rakiplerini öldürttüğüne, devlet ve ordu kurduğuna, köle edindiğine, savaş ganimetini paylaşmak için kurallar koyduğuna, 11 veya 13 kişilik harem kurduğuna, karılarıyla ilişkilerini düzenlemek için allah'tan vahiy indirdiğine dair bilgi yoktur. mütevazı bir dervişti ve öyle kaldı. mütevazı dervişler saçmalamaz diye bir kural yok tabii, ama onları eleştirirken, evet, farklı kriter kullanmak lazım.

din bilginleri ve ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. isa'ya, "rabbi, bu kadın zina ederken yakalandı" dediler. "musa, yasa'da bize böyle kadınların taşlanmasını (recm edilmesini) buyurdu, sen ne dersin?" isa doğruldu ve "içinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!" dedi. bunu işittikleri zaman, yaşlılardan başlayarak birer birer dışarı çıkıp isa'yı yalnız bıraktılar. isa kadına, "kadın, nerede onlar? hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. kadın, "hiçbiri, efendim" dedi. isa, "ben de seni yargılamıyorum" dedi. "git, ve artık doğru yoldan ayrılma!" (yuhanna 8:4-11)

"zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah'ın yargısı konusunda o ikisine merhamet göstermeyin. onların azabına, müminlerden bir topluluk da şahit olsun. zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik kadınla nikâhlanabilir. zina eden kadın, ancak zina eden veya müşrik olan erkekle nikâhlanabilir. [aksi] müminlere haram kılınmıştır." (nur suresi, 2-3)

ahlakın temeli insan sevgisidir, diğerini insan olarak algılayabilme yeteneğidir. ahlak ile ahlaksızlık arasındaki farkı bundan daha net bir şekilde ifade eden bir başka örnek düşünemiyorum.