27.11.2021

irtidat

sevan nişanyan

islamdan dönme (irtidat) fiilinin cezası, sünni hukuk okullarından şafii, hanbeli ve maliki mezheplerine göre ölümdür. "hoşgörüsü" ile meşhur olan hanefi mezhebine gelince, fail erkek ise idam edilir, ancak kadın ise hapisle yetinilir. her durumda cezaya hükmetmeden önce faile, islam'a dönmesi için şans tanınır. 

şer'i öğretinin dayanağı peygambere atfedilen bir dizi hadistir. en ünlüsü buhari no. 2171 ve muslim no. 4152'de hemen hemen aynı sözcüklerle aktarılan hadis. abdullah b. mes'uddan nakledildiğine göre rasulallah, "la ilahe" vs. diyen bir müslümanı katletmenin ancak üç koşulda helal olduğunu belirtmiş: kısas, zina ve irtidat.

kuran'da nisa suresi 89 "hicret ettikten sonra allah'ın yolundan dönenlerin" "yakalanıp öldürülmesini" emretmiş. ancak kuran'daki hemen her ayet gibi bunun da anlamı tartışmaya müsait. ve nitekim tartışılmış. sonuçta sünni içtihat ve sünni uygulama yeterince net. hadislerin sıhhati meselesine girmeye burada gerek yok: hadisleri reddedip müslüman olmak belki mümkün, ama sünni müslüman olmak mantıken mümkün görünmüyor.