25.08.2021

faşizm

sevan nişanyan

"vatan mevzubahisse gerisi teferruattır." ne demek? hak teferruattır, hukuk teferruattır, hakikat teferruattır demek. "vatan" dedikleri şey zaten ordunun kod adı, başka bir içeriği yok. "vatan benim, yoluma çıkma ezerim." diyor, özetle. kendi de inanmış, altı yaşında bebeden başlayarak kafasına kaka kaka memleketi de inandırmış. ya da inandıramamış belki ama cevap vermeyi düşünemeyecek kadar korkutmuş. bu koşullarda insan yozlaşmaz mı? melek olsa gene yozlaşır.

hak, hukuk ve hakikat kaygısı insanı insan yapan temel disiplindir. bunlar yoksa zıvanadan çıkarsın. doğruyu yanlıştan ayırt edemez hale gelirsin. herkesi düşman görmeye başlarsın. zorda kalınca doğru yoldan sapmayı alışkanlık edinirsin. alıklaşırsın.

devlet görevlileri 'insan' olarak düşünme kapasitesini yitirmişlerdir. daha ziyade kapıkulu olarak, devlet adı verilen kötülük çarkının birer temsilcisi sıfatı ile olayları algılayabilirler.

vali ve kaymakamlar halen türk idari mekanizmasının en çürük halkasıdır. kâğıt üzerinde yetkileri sonsuzdur ama pratikte herhangi bir ciddi işe yaramazlar. ekonomik alana müdahaleleri cehaletle karışık göz boyamadan ibarettir, genellikle fiyaskoyla sonuçlanır. güvenlik alanına müdahaleleri polisi sinir eder. hemen her ilde vali ile belediye başkanı kavgalıdır.

senin ders kitapların, resmi propaganda broşürlerin, valilik web sitelerin, turistik tabelaların, atatürk bilmemne kurumu neşriyatın, 19 mayıs nutukların, askerî beyin yıkama programların, adli yıl açılış törenlerin, devlet onaylı cami vaazların türk ve/veya müslüman olmayanlara karşı baştan sona iftira ve sövgüyle dolu olacak. sonra pişkin pişkin gülüp "aa olur mu, bizde herkes yasalar önünde eşittir, din ırk milliyet yüzünden katiyen ayrım yapılmaz." diye yavşayacaksın.

türk yargısı köküne kadar çürümüştür. herhangi bir sosyal faydaya hizmet etmeyen bir zulüm ve zorbalık makinesine dönüşmüştür. bunu görmemek için ruhen ve aklen körleşmiş olmak gerekir.