16.4.19

gönül bir değirmendir

hüseyin rahmi gürpınar

insana her cüreti veren, her fenalığı yaptıran zarurettir.

halkın en büyük, en vazgeçilmez ihtiyacı bu iki şeyden ibarettir: ekmek ve sevda.

iki alim birbiriyle iyi geçinemez. iki güzel, iki çirkin, iki zeki, iki ahmak daima uygun birer çift teşkil etmez. bu aynılıkta bir kaynaşma olmaz.

aşk daima ikiyi birleştiren bir cazibedir.

akıllı adam kendi menfaatine uymayan noktalarda hiddetlenmemeyi bilendir. öfkeyle ağızdan kaçan sözlerden insan genellikle büyük zararlara uğrar.

dünyada iyi veya kötü öyle tesadüfler vardır ki bunlar yıldırım gibi bir anda insanın alın yazısına hakim olurlar.

sanatın başlıca maksadı duyguların ifadesidir. çünkü bütün hayatı canlandıran ve ona hakim olan duygulardır.

yaygın olarak yanlış bir kanı vardır. büyük yazarların dehalarının kıymetini eserlerinin çokluğuyla tartarlar. edebi şan ve şerefi eserlerin sonsuz çokluğunda ararlar.

insan kardeşlerine nasihat vermekle meşgul olanların cümlesi, sözlerini kendileri yarı yarıya tutmak insafını gösterselerdi çoktan bu âlem düzelmeye yüz tutardı.

alim, alimle kolay fikir teati eder ve çabuk anlaşırlar. hüner, cahili ikna edebilmektedir.

asıl hürmet edilecek adamlar zararlarına yaşadığımız kimselerdir.

sağlam, kuvvetli, dolgun bir hayat yaşamak estetiktir. hayatın yayılma vasıtası aşktır.

kolayca tatmin edilen sevdalarda şehvetin seri titremelerinden başka ne lezzet var? bütün bu tatminler kolaylıkları nispetinde aşkı öldürerek gönlünüzü çoraklık içinde bırakırlar.

seni büyük gösteren kendi ilmin değil, etraftakilerin cehaletidir.

ahlaksızlık en bulaşıcı hastalıktır.

kanun ve kamuoyu yanılmaz olsaydı o kanunun maddeleri daima hal ve zamanın icabına göre değiştirilmez ve çoğunluğun anlayışı orta çağ'daki bütün vahşet ve dehşetiyle sabit kalırdı. bunlar her milletin adet, ahlak ve medeniyetteki kıvamına göre değişen zihniyetlerdir.

genellikle çirkin şeyler saklanır.

hayatta bir hazır vardır, bir de gaip vardır. hazır görerek, hissederek, zevk veya ıstırap duyarak yaşadığımız andır. gaip ise hayal şeklinde yaşadığımız var olmayan bir ikinic hayattır. bu ikinci hayali yaşayışın da zevkleri, elemleri vardır. bazen insana pek garip şeyler hissettirir.