16.04.2018

pierrette

honoré de balzac

zekânın en büyük güdüleyicisi kişisel çıkardır.

budalalığın iki şekli vardır: susar ya da konuşur. susan budalalığa katlanılabilir; ama rogron'unki konuşur türdendi.

hiçbir şey karşısında geri adım atmayan bir insan çok güçlüdür:

yürek, vücut gibi ansızın soğur ya da ısınır.

her yeni şeyin, bir duygunun, hatta bir egemenliğin getireceği alışkanlıklar vardır.

taşradaki birçok supap sayesinde dedikodular bir sosyeteden başka bir sosyeteye sızıntı yaparlar.

aşk insanı çabucak hırslı yapar.

insanın göğsü ağrır, dişi ağrır, başı ağrır, ayakları, karnı ağrır; ama her yerinin ağrıdığı hiç görülmemiştir. her yerin ağrıyorsa bu, hiçbir yerde ağrın olmadığı anlamına gelir.

acılar insanı ibadete yöneltir ve neredeyse tüm genç kızlar içgüdüsel bir sevgiyle, dinin derin yanı olan mistisizme eğilim gösterirler.

kırk yaşında evli ve çocuk sahibi bir kadın için korkacak bir şey yoktur.

mutlu bir doğum tanrı'nın nadiren yarattığı harikalardan biridir.

şeytan bizi her zaman yaptığımız bir iyilik dolayısıyla cezalandırır.

kabul edelim ki, tanrı var olmasaydı, meşruiyet toplumsal düzenbazlıklar için güzel bir şey olurdu.