6.08.2016

körlük

john fowles

çocukların anne ve babalarına karşı körlükleri ünlüdür. anne ve babaların içlerindeki çocuksu yanları -geçmişin kaçınılmaz biçimde kendilerine uygun duruma getirilmesini- hiç göremezler.

başlangıçta hepimiz anne ve babalarımıza, tanrı'ya atfettiğimiz özellikleri yakıştırırız: müdahale etmede sınırsız bir güç ve tartışılmaz bir bilgelik. teolojik kavrayış bunun idealleştirilmesinden başka bir şey değildi. zayıf noktasıysa, otorite ile özgür irade arasındaki kaçınılmaz karışıklıktı -birine sahip olmanın diğerine de sahip olmayı gerektireceğine ilişkin ortak yanılsama.