24.08.2016

bilge

antisthenes

bilge için hiçbir şey yabancı ve ulaşılmaz değildir.

dalkavukların içine düşmektense akbabaların içine düşmek daha iyi; çünkü biri ölüleri yer, öbürü ise dirileri.

devletler, iyilerle kötüler arasında bir fark gözetilmediği zaman yıkılır.

ancak erdemli insanlar soyludur; mutluluk için erdem yeterlidir, erdemin de hiçbir şeye gereksinimi yoktur. erdem bir eylem işidir, çok söze ve bilgiye gereksinim duymaz.

insan düşmanlarını dikkate almalı; çünkü kusurlarını ilk fark eden onlardır.

dürüst insana akrabadan daha büyük önem verilmelidir.

bilge kendine yeter; çünkü başkalarının olan her şey onundur. ünlü olmamak bir nimettir. bilge kişi yürürlükteki yasalara göre değil, erdemin yasasına göre yaşar. bilge, en güzel kadınlarla bir arada olup çocuk yapmak için evlenecektir. ve sevecektir de; çünkü kimi sevmek gerektiğini bir tek bilge bilir.

akıl en sağlam surdur; çünkü ne yıkılır ne de ihanete uğrar.

dünyada en büyük mutluluk, mutlu ölmektir.