7.02.2016

despotizm

raoul vaneigem

doğu despotizmleri, feodaliteler, modern diktatörlükler tarımsal değerleri savunurken; "yaşam alanı" güçlüğü çeken korumacılıklar, zihinsel arkaizm içine gömülmüş köylü cemaatleri, küçük bir cemaat ya da büyük bir ulus ölçeğinde, kuşatma altındaki bir şehri ele geçiren çılgınlığı yeniden üretirler; "kuşatılmışlık sabuklaması" denen ve semptomları bir toprak parçasıyla aptalca özdeşleşme, toprak mülkiyeti hakkının histerikçe talep edilmesi, zenginler ya da yoksullar gettosuna kapanma, dış ve iç düşmandan korku olan, bireylerin bedeninde ise, duygusal bir ketlenme, bastırma, korku, nefret, fanatizm ve karanlıkçılıkların oluşturduğu ve yüzyıllar geçtikçe savaşlarda, katliamlarda, holocaustlarda, soykırımlarda, ateşte yakmalarda, pogromlarda, cinayetlerde, intikamlarda, av cinayetlerinde ve gündelik barbarlıklarda kendini dışa vuran bir karakter kabuğu halini alan hastalığı yeniden üretirler.