3.02.2016

örgütsüz grup

william mcdougall

örgütsüz gruplar aşırı ölçüde duygusal, dürtüsel, şiddete yatkın, tutarsız, dengesiz, kararsız ve eylemde aşırıdır; daha kaba duygular sergiler, aşırı ölçüde telkine açıktır, düşüncede dikkatsizdir, yargıda acelecidir, basit ve kusurlu mantık yürütmenin dışında mantık becerisinden yoksundur, kolayca yön değiştirir ve yönlendirilir, öz bilinçten, öz saygıdan ve sorumluluk duygusundan yoksundur ve kendi gücünün bilinciyle sürüklenmeye yatkındır; bu nedenle sorumsuz ve mutlak bir iktidardan beklediğimiz her türlü dışavurumu sergiler. dolayısıyla davranışları, ortalama üyesinden çok, asi bir çocuğun, tuhaf bir durumdaki cahil ve tutkulu bir vahşinin, en kötü haliyle de insandan çok yabani bir hayvanın davranışlarına benzer.