4.02.2016

son

metin altıok


soyunun mutlaka son temsilcisiydi
zaman zaman aynaya bakan hüzünle
tuğralı alnıyla eski bir berat gibi
avunan solgun yüzüyle
geçmişe tahta kapılardan geçerdi
kuş tokmaklı, asma kilitli