10.01.2016

dul kadının öyküsü

joyce carol oates

dulluk bir kadının eş olduğu için çarptırıldığı cezadır. kısır eleştiriler, her türlü aşağılanma da bir yazarın yazar olduğu için çarptırıldığı cezadır.

albert camus: yalnızca bir tane ciddi felsefi problem vardır, o da intihardır. yaşamın yaşamaya değip değmediğine karar vermek zaten felsefenin temel sorusunu yanıtlamaktır.

yas tutmak kendine acımaktır.

yaşam mücadelesinin daha "medeni" bir halinde en büyük korku, aklını yitirmektir.

franz kafka: hiçbir zaman istediğim yiyeceklere sahip olamadım. olsaydım ben de herkes gibi tıka basa yerdim.

bir yazarla editörün evliliği en idealidir.

insan kendisine güvenen birini terk edince, bu durumun hiç tesellisi olmuyor.

anne sexton: ister yaşa ister öl; yeter ki dünyayı başkalarına zehir etme.

ırk konusu insanda en ilkel ve sinir bozucu biçimlerde aşırı kaygı yaratır.

delirmek, bir şeyin inanmak istediğimiz gibi olduğuna inanmaktır, öyle olmadığını bilmemize karşın. delirmemek ise insanın en derin ve derinlikli isteklerinin gerçekte olanla hiçbir ilgisi olmadığını kabullenmektir.