19.04.2015

kazanç

michael ruppert

kazanç elde edebilmek için sorun yaratmanız gerekir. hayat kurtarmak, bu gezegende denge oluşturmak, adaleti ve barışı sağlamak veya buna benzer diğer mevcut örneklerden kazanç elde edilemez. bu işlerde hiç kazanç yoktur. "bir yasa çıkar ve kendine bir iş kur" diye eski bir söz vardır. haiti'deki deprem nasıl iş alanı yarattıysa suç da aynı şekilde iş alanı yaratır. şu anda amerika'daki tutuklu insan sayısı kabaca 2 milyon civarındadır ve bunların birçoğu da özel şirketlerin işlettiği hapishanelerde bulunur. amerika wackenhut'taki corrections corporation (ıslah etme a.ş.) wall street'teki hisse senedi ticaretini hapishanesindeki insan sayısıyla orantılı yürütür. işte bu hastalıklı bir durumdur. ama bu, mevcut ekonomik modelin talep ettiği şeyin sonucudur.

bir milyon dolarım varsa ve bunu %4 faizle mevduata yatırırsam yılda 40 bin dolar kazanırım. topluma hiçbir katkım olmadan. ama, daha alt sınıftan biriysem ve arabamı ya da evimi krediyle almak zorundaysam borcu faiziyle öderim; bu faiz de o milyonerin %4 faizli mevduatına ödenir. bu şekilde inşa edilmiş parasal sistem, fakirden çalıp zengine veren bir dernek gibi işler. bugün dünya nüfusunun %1'i dünya mal varlığının %40'ına sahiptir.