16.04.2015

havuz

ahmet haşim

 
akşam yine toplandı derinde

cânân gülüyor eski yerinde
cânân ki gündüzleri gelmez
akşam görünür havz üzerinde

mehtab kemer tâze belinde
üstünde semâ gizli bir örtü
yıldızlar onun güldür elinde