2.08.2014

barbarlık

michel henry

medya, dokunduğu her şeyi çürütür.

bilmek, her zaman görmektir; görmek, görülmüş olanı görmektir; görülmüş olan, önümüzde duran şeydir, öne konmuş olan şeydir, önceki-nesnedir. özellikle öne konduğu, öndeki-nesne olduğu ölçüde, bilgi olarak görülür, tanınır; bilinç, bilinç olarak bu öndeki-konumdur, öndeki-nesnelliktir ve nihai olarak bilinci kuran şeydir.

sanat yaşamın temsilidir.

eylemi ve kuralı mümkün kılan bilme yaşamın bilmesi değil, bilimin bilmesidir.

kötülük her zaman iyilikten gelir; onun dışında bir ilke değildir.

kendini olumsuzlayan, inkar eden bir yaşam, yaşamın kendini olumsuzlaması; bilimsel kültür olarak modern kültürü belirleyen çok önemli olay işte budur.

şeyler yaşama uygun oldukları, yaşamın arzularından birini tatmin ettikleri kadarıyla şeylere bir değer atfeden yaşamdır; şeylerin kendilerinde hiçbir değer yoktur.

cahil bir pedagog kare biçiminde bir dairedir.