3.05.2014

modern zaman eğilimleri

gerard van der leeuw

modern zamanların temel eğilimleri şöyle özetlenebilir:

1. büyük bir bilgi seli altında kalan insanların bağımsız düşünme alışkanlığını terk etmeleri ve yüzeyselleşmeleri; insanların sessizlik, yalnızlık ve mahremiyetlerinin tehlike altına girmesi

2. toplumun temeli olarak ailenin rolünde değişiklikler, anneliğin giderek daha çok ihmal edilmesi

3. reklamların baştan çıkarıcılığının toplumda başat rol oynaması, çabuk tatmin olmanın özendirilmesi ve tam anlamıyla tatminin mümkün olduğu yanılsamasının yaratılması

4. heyecan, uyarılma, duyguların kısa patlamaları ve çabuk boşalma konusunda giderek artan bir arayış ve bunun, çocukların kollandığı, sıcak ve güzel duyguların geliştirilme çabasının yerini alması

5. toplumda uzun süredir durağan olan ölçülerin kırılması ve bireyleşme yaşantısının önünün açılması

christopher lasch ise buna "narsisizm kültürü" adını vermektedir.