28.06.2013

kader

seneca


insanların yaşamlarını
rastgele yönetiyor kader
dağıtıyor armağanlarını eliyle, körlemesine
hep kötüleri gözetiyor
masumları ise eziyor, rezil bir istekle
kraliyet sarayını ele geçirmiş sahtekarlık, hüküm sürüyor
aşağılık halk ülkesini baltacılara teslim etmiş, keyif çatıyor
onlara hizmet ediyor, bir yandan da nefret ediyor
hırçındır erdem
olmadık armağanlar kazanır hep dürüstlükten
masumların başına musallat olur amansız yoksulluk
ırz düşmanı iktidara oturur, rezilce hüküm sürer
ah, değersiz utanç, ah sahte onur
ne felaketler pahasına döner şu kaderin tekeri