17.09.2011

yürüyüş

george orwell

bir ülkenin toplumsal atmosferinin acele fakat oldukça kesin bir değerlendirmesini o ülke ordusunun gösteri adımları sunar.

bir askeri yürüyüş gerçek bir ayin dansıdır, bir bale gibi, belirli bir yaşam felsefesini vurgular. örneğin kaz adımı, bir pike bombardıman uçağından bile daha dehşete düşürücü, dünyanın en korkutucu görüntülerinden biridir. çıplak gücün tam bir ifadesidir ve tamamen bilinçli ve niyetli olarak yüze inen bir postal darbesi görüntüsü içerir. onun çirkinliği özüne aittir ve kurbanının yüzüne karşı dalga geçen zorba gibi "evet, ben çirkinim ve sen bana gülmeye cesaret edemezsin." demek içindir.