8.09.2010

savaş sanatı

sun tzu

düşmana karşı savaşı kazanınca kavuşacağı şan, şeref ve şöhreti düşünmeden savaşan, gereğinde üstün düşman karşısında geri çekilmeyi bilen, tek amacı ülkesini korumak olan komutanlar ülkelerinin mücevheridir.

tao-te ching: en büyük ustalık zayıf ve beceriksiz görünmektir.

usta savaş taktisyeni çıngıraklı yılana benzer. kafasına saldırırsan kuyruğundaki zehirle saldırır; kuyruğuna saldırırsan dişlerini geçirir; gövdesine saldırırsan hem dişleri ile hem de kuyruğu ile saldırır.

insan, doğası gereği, zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz.

zamanla öfke mutluluğa, sinirlenme memnuniyete dönüşebilir. ancak yok edilen bir krallık asla yeniden kurulamaz; ölüler canlanamaz.

"avın kılavuzsuz takibi çalılıklarda biter." (i ching)

iyi savaşçılar düşmanlarının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.

bir ordunun yapısının kuruluşundaki mükemmellik ordunun yapısız olması ile tamamlanır. o zaman kimse karşınıza bir strateji ile çıkamaz.

askeri bir birliğin belli bir kalıbı olamaz. suyun da belli bir kalıbı yoktur. zaferi kazanma yeteneği düşmana göre değişim göstermek ve koşullara adaptasyondan geçer. buna deha denir.

"güçlü olamazken zayıf da olamazsan sonun yenilgidir."

askeri konularda sayısal üstünlük her zaman yararlı olmayabilir; önemli olan aşırı saldırganlıktan arınarak gücünü konsantre etmek, düşmanın gücünü tam kestirerek halkı yanına çekmeyi başarmaktır.

savaş için en güçlü olduğunuzda kendinizi güçsüz göstermeli; kuvvetlerinizi harekete geçirirken hareketsizmiş gibi durmalı; düşmana yaklaştığınızda uzakta olduğunuz izlenimi vermeli; uzakta olduğunuzda ise düşmanın burnunun dibinde olduğunuza düşmanı inandırmalısınız.

uzatmalı savaştan kazançla çıkmış bir ülke görülmemiştir.

düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. kendinizi bilip düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.

yenilgiden kendimizi korumak bizim elimizdedir. ancak düşmanı yenme fırsatını bize düşman verir.

insanların içindeki kötülük tohumlarını doğruluğa, talihsizliği kazanma hırsına dönüştürmek dünyanın en zor işidir.

bir komutanın yapacağı 5 hata felaket getirebilir:

1. dikkatsiz cesaret, yok olmaya götürür.
2. korkaklık, düşmana esir düşmeye götürür.
3. acelecilik, hakaretlerle kışkırtılabilir.
4. şeref düşkünlüğü, utanmaya götürür.
5. adamlarına aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüde götürür.

savaşta duygularını, hareketlerini, amacını düşmandan gizle. kazanırsın.

olabildiğince gizlen; öyle ki görünmez ol. olabildiğince gizemli ol; öyle ki sesin bile işitilmesin. o zaman düşmanının kaderi senin elindedir.

savaşmayı bilen düşmanı takip etme. savaşma arzusu kuvvetli düşmana saldırma.

düşmanın kamp yerine ulaşım kolay gözüküyorsa, mutlaka size bir yem gösteriyordur.

askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki, ölesiye savaşsınlar. ölümle karşı karşıya olan bir askerin beceremeyeceği iş yoktur. ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan askerler de subaylar da güçlerinin zirvesine çıkarlar.

chen hao: yenilgiye yol açan 6 neden vardır:

1. açık bir ceza ve ödül sisteminin eksikliği
2. rakamların değerlendirilmesinde yanılgı
3. yetersiz eğitim
4. mantıksız aşırı heyecanlanma
5. kanun ve düzenin yetersizliği
6. güçlü ve sebatkar olanı seçmede yetersizlik

çıkış yolları kapalı, kaçma olanağı kalmayan askerler korku duygusunu yitirirler. direnme güçleri sonsuzlaşır. hele bir de yabancı topraklardaysa, inatçı bir cephe oluştururlar. yardım gelmesi de zor gözüküyorsa, sıkı bir mücadele verirler.

doğal üstün zekaya sahip olmayan hiç kimse casus olamaz.

"zekasız insancıllık, sahip olunan tarlanın sürülmemesine benzer. cesaretsiz zeka, filizlerin ekili olduğu arazideki yabani otların temizlenmemesidir. insanı ihmal eden cesaret ise olgunlaşmış ürünü biçmeyi bilmemektir."

"geçilmezle karşılaştığında değiş; sen değiştiğinde geçilmez geçilir olur." (i ching)

askeri harekat aldatmacayı içerir. gücünüz varken kendinizi güçsüz gösterin. etkiliyken etkisiz durun.

düşman ordularını savaşmadan yenmek en büyük ustalıktır.

du mu: şekilsiz bir varlık anlaşılamaz; oysa belirli bir konumda olanı anlamak kolaydır. anlaşılamayan kazanırken, anlaşılır olan kaybedecektir.

en büyük komutan, düşman tuzaklarını boşa çıkartır; ondan daha az deneyimlisi, düşmanın destekçilerini yok eder; daha sonra geleni, düşmanın askeri güçlerine saldırır; en kötü komutan ise surlarla çevrili kentleri kuşatmaya kalkar.

çao çao: çaresiz insanlar ölümden korkmazlar.

kendinizi ve karşınızdakini iyi tanıyorsanız sizin için tehlike yoktur; kendinizi iyi bilmenize rağmen karşınızdakini yeterince tanımıyorsanız yine de kazanma şansınız vardır; ancak ne kendinizi ne de karşınızdakini bilmiyorsanız o zaman her savaşta tehlike ile karşı karşıyasınız demektir.

chen hao: başarılı komutanlar başka türlüdür. ne ölüme koşarlar ne de yaşamak için beklenti içinde olurlar. olaylara göre kendilerini değiştirir, öfkeye kapılmaz, kendilerini hiçbir zaman hakaret edilmiş hissetmezler. fırsatını bulduklarında kaplana benzerler; aksi takdirde kapıları kapalıdır. harekete geçmeleri ya da savunmada kalmaları tümüyle strateji gereğidir; asla memnun olmaz, asla öfkelenmezler.