9.09.2010

değerler kümesi

alexander nehamas

herkes tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmesi gereken hiçbir değerler kümesi yoktur.

nietzsche, "bereket versin ki" der, "büyük çoğunluk için kitaplar sadece edebiyattır." kendisi için de hayatın kendisidir.

nietzsche gelecek yüzyılın büyük düşüncel olaylarından birini müjdeleyerek aslında, dünyada hiçbir şeyin kendine ait özgül bir özelliğe sahip olmadığını ve her bir şeyin yalnızca başka her şeyle olan karşılıklı ilişkileri ve farklılıkları aracılığıyla oluştuğunu iddia etmiştir.

"bir şey, etkilerinin toplamıdır."

çoğu insan açısından ve hatta bazı felsefeciler açısından, kendini hayatın bazı zevklerinden alıkoyma, daha da yüksek değer biçtikleri başka belirli benzeri zevkleri daha iyi ele geçirebilme yoludur. kişi daha başka, daha büyük bir fayda karşılığında belirli bir faydadan vazgeçer. ahlak bu hesapta hiç rol oynamaz. içerilen tutum tamamen bencilcedir.

nietzsche'ye göre varlık, kişinin başka türlü olmayı istemediği şeydir.