15.02.2010

oklukirpi

julian barnes

tarih, olurken çoğu kez sıkıcıdır; daha sonra ilginç olur.

insanlığın tümü emperyalizmin ve sömürgeciliğin zincirlerinden kurtulmadıkça bağımsızlığınız tam olmayacaktır.

kadınlarını mutfakta tutamayan bir hükümet mahvolmuş demektir.

bütün çözümler kusurludur; ama en kusurlusu hiçbir şey yapmamaktır.

"ağaç dikmek için önce bir çukur kazmalısın."

eğer birilerini bir sopayla döver ve onlara sizi sevdiklerini söylemelerini emrederseniz ve bu arada onları dövmeye devam ederseniz, er geç size işitmek istediğiniz şeyleri söyleyeceklerdir.

her zaman iki şey arasında bir seçim vardır.

duvarların yankılarının söylediği
ruhların değil taşın çürüdüğüdür

budala çok şey ister; ama ona bunları veren daha da budaladır.

özgürlük yalnızca sosyal bir seçkinler tabakasının ayrıcalığıdır.

sosyalizm rejiminde insanın öğrendiği birkaç hünerden biri de budur: dilin bürokratik bozukluklarını süzüp dışarı atma yeteneği.