12.12.2008

hakikat

pascal

hiçbir şüpheciliğin mağlup edemeyeceği biçimde, bir hakikat fikrine sahibiz.

heves ve güç, bütün eylemlerimizin kaynağıdır. heveslerimiz iradi olanlara, güç ise gayriiradi olanlara sebep olur.

elsiz, ayaksız, kafasız bir adamı pekala düşünebiliyorum; çünkü bize kafanın ayaklardan daha elzem olduğunu öğreten tek şey tecrübedir. fakat düşüncesiz bir insan düşünemiyorum. öyle bir şey ya taş ya da hayvan olurdu.

akıl bizi herhangi bir efendiden çok daha buyurgan biçimde idare eder; efendiye itaat etmezsek sadece mutsuz oluruz; ama akla itaat etmezsek aptal oluruz.

hiçbir dogmatizmin üstesinden gelemeyeceği şekilde ispattan aciziz.

pek az kişi tevazudan alçak gönüllülükle bahseder; pek az insan namustan namuslu biçimde, şüphecilikten şüphe ederek bahseder. insanda her şeye yalan, aldatma, çelişki. kendimizden saklanıyor, farklı kılıklara sokuyoruz kendimizi.

ne kadar yüksekten düşersek o kadar sefil oluruz.

kim olduğumuzu sorgulamadan yaşamak olağanüstü bir körlükse, tanrı'ya inanarak kötü bir hayat sürmek de feci bir körlüktür.