31.07.2017

kıt'a

şair eşref


padişahım bir dirahta döndü kim güya vatan

her gün bir baltadan bir şahı hali kalmıyor

gam değil amma bu mülkün böyle elden çıkması

gitgide zulmetmeye elde ahali kalmıyor