14.10.2010

franz kafka'nın altmış beş düşü

felix guattari

kafka, günlüğünde yaşamının bir düşe benzediğini yazar.

bruno schulz şu olguya vurgu yapan ilk kişilerden biri olmuştur: "kafka'nın kitapları herhangi bir öğretinin alegorik bir tablosu, dersi ya da tefsiri değil, kendinde şiirsel bir gerçekliktir."

"sen derinlerde masum bir çocuktun; ama daha da derinlerde şeytani bir varlıktın."

"pessoa, 1913'te fiitüristik hareketin içinde yer almasından sonra her şeyi, olabilecek bütün tarzlarda hissetmek için, kendi içinde gücül olarak bulunan farklı yazar kimliklerini aralarında diyaloga sokarak, onlara yazı aracılığıyla kurmaca bir gerçeklik kazandırır. ama bunlar yalnızca birer takma ad değil, öyküsü, geçmişi, yazgısı, dünya görüşü olan farklı kişilerdir. pessoa'nın farklı yazar kimliklerinin yansıması olan bu kökteş şair ve yazarlar alberto caeiro, alvaro de campos, ricardo reis, bernardo soares ve fernando pessoa nın kendisidir. ölümünden sonra bulunan yazılarının altında genellikle başka imzalar vardı. 1913-35 arası tutulmuş notların ya da günlükler ise 'huzursuzluğun kitabı' adını taşıyordu ve altında bernardo soares imzası vardı." (ç.n.)