7.10.2010

zengin

nazım hikmet

bizde zenginlerin çoğu okuma yazma bilir, hatta lisan bilir; fakat okumazlar. bunların en büyük alaka merkezleri içki, kumar, dans, kadın gibi, şahsi zevk ve eğlencelerdir. memleketteki hayatla, kültür hareketleriyle hiçbir alakaları yoktur. bunların çoğu memleketle sosyal alakaları bakımından egoist, dejenere bir tipi temsil ederler. orta sınıf ise tesadüfen okur; tesadüfen okuyan tabii ki okur değildir. köylü, memleketin en büyük nüfusunu teşkil eder; fakat okuyup yazma bilmediği için, şehirle hiçbir alakası olmadığı için, şehirliden ve şehirden gelecek fikirden korktuğu için okumaz. köylüye göre şehir, istismar demektir. bizde en çok okuyanlar, yeni nesil ve küçük bir adet teşkil eden entelektüeller ve işçilerdir. halk dersanelerinde ekseriyeti bunlar teşkil ediyorlar. fakat umumi nüfusa nisbeten işçi miktarı az olduğu için, bunlar da geniş bir okur kitlesi meydana getiremiyorlar.