7.10.2010

iktidar sorunu

georges bataille

xx. yüzyıl fransız felsefesi iki ana kola ayrılır. bir tarafta marksizmle beslenen hegel felsefesi izleyicileri (fenomenoloji ile birlikte) olan sartre, merleau-ponty, althusser çizgisi, diğer tarafta nietzsche'nin izleyicileri bataille, foucault, deleuze, guattari çizgisi. bu iki çizgiyi birbirinden ayıran en önemli olgu otorite (iktidar) sorunudur.

hegel izleyicileri insanı, sistemin otoritesine teslim etmiş ve marksist çizgide araçlaştırmıştır. nietzsche izleyicileri ise sistemi reddetmiş, insanın kendi varlığını her otoriteden bağımsız olarak gerçekleştireceğini ileri sürmüşlerdir. (bu arada psikanalizin ve lacan'ın yasasının da insanı sisteme bağımlı kıldığını belirtelim.) foucault'nun tüm yapıtları, insanı iktidar ilişkilerinden kurtarma çabasıdır.