5.04.2020

aşk

şemsettin sami

sevişen, ruhlarımızdır.

gönül öyle bir müftüdür ki istemediği şey için kolay kolay fetva vermez.

aşk öyle tabii bir şeydir ki insanoğlunun her kesiminde yani erkeğinde dişisinde, küçüğünde büyüğünde, çocuğunda yetişkininde, gencinde ihtiyarında, fakirinde zengininde, akıllısında ahmağında, aliminde cahilinde, medenisinde bedevisinde ortaya çıkar. herkesin gönlü aşkla yoğrulmuştur.

aşk ve muhabbet herkesin düşüncesinde mevcuttur; ancak bir cazibe merkezi olmadıkça gerçekleşmez. işte bazı kişilerin aşklarının dünyaya yayılması, bazılarının da hiç duyulmamasının nedeni budur.

insanın sevdiği adam tarafından sevilmesi, kendisini seven adamı sevmesi ne büyük şey! ne güzel şey! hem sevmek hem de sevdiğin kişi tarafından sevilmek! dünyada bundan iyi şey yoktur.

âşık olanlar, sevdiğiyle biraz yakınlığı bulunan kişileri bile, velev ki dünyanın en kötü insanları olsunlar, severler.

fakat ah, şu kadın kısmı imansızdır.