14.06.2017

düşünümlü düşünce

jean-paul sartre: insan her zaman ya tam özgürdür ya da değildir.

francis herbert bradley: erdem üstünlüktür ve en üst üstünlüğe sahip kişi, en erdemli olandır.

harold j. laski: adaletin hüküm sürmediği toplum dengesizleşmiştir.

rene maunier: boyun eğdirilmiş halklara özdeşlik ve bütünlük duygusunu aşılamak sömürgeleştirmenin en önemli etkisidir.

jacques maritain: insanlar ancak ruhla gerçekten birbirlerine bağlanırlar, sadece ışık onları birleştirir, entelektüel ve akılcı tüm değerleri toplayan ve onları parçalanamaz yapan ışıktır.

charles b. renouvier: saf ahlak barıştır, uygulamalı ahlakın alanı savaştır.

philippe buchez: ne kadar büyük olursa olsun tek başına uzun zaman sürebilen bir güç örneği yoktur.

m. gonseth: mantık, herhangi bir nesnenin bilimidir.

françois simiand: fikirsiz olay, olaysız fikir yoktur.

james jeans: erdemler ve kötülükler çağlar geçtikçe yer değiştirmişlerdir. eskiden büyücüleri yakmak bir erdemdi ve faizle para vermek kötülüktü.

gaston bachelard: şiir, temelde yeni görüntülere duyulan özlemdir.

henri delacroix: ilkellerdeki, çocuklardaki, sıradan insanlardaki dil hiçbir zaman düşünümlü düşüncenin aynası değildir; dil onlarda, bir düşünüm aracı olmaktan çok bir eylem tarzı, bir davranış biçimidir.

saint augustinus: tanrım, kalbimiz sende dinleninceye kadar huzursuzdur.

immanuel kant: kavramsız, zorunlu bir tatminin nesnesi gibi görülen şey güzeldir.