3.06.2017

büyülü dağ

thomas mann

yatak, düşünsel bağlamda, iki sevgilinin, tanrıyla birleşmek amacıyla bu dünyadan ve onun yaratıklarından kopup birleştiği yerdir.

bir katilin kurbanından daha uzun yaşaması saçmalıktır.

hınzırlık, karanlık ve çirkin güçlere karşı en pırıltılı silahtır. hınzırlık eleştirinin ruhudur ve eleştiri de ilerlemenin ve aydınlanmanın özünü sağlar.

insanın gerektiğinde çıkarabileceği bir şapkası olmalı.

zamanda 'gerçekten' diye bir şey hiç mi hiç yoktur. sana uzun geliyorsa uzun, kısa geliyorsa da kısadır. ama gerçekten uzun mu kısa mı olduğunu kimse bilemez.

her tür dinsel bağnazlık, çapı yüksek olmayan insanları kısıtlar.

gerçek trajedi, doğanın kişilikteki uyumu bozacak kadar zalim olup soylu ve yaşam dolu bir zihni, yaşama hiç de uygun olmayan bir bedenle birleştirmesiyle başlar.

müzik, zamanın akışına kendine özgü ve canlı ölçümleriyle canlılık, ruh ve değer katar. müzik, zamanı ve bizi uyandırır ve bu bağlamda ahlaksaldır.

bir erkek aşık olduğunda, ne estetik ne de ahlak kalır.

düzen ve sınıflandırma, egemen olmanın başlangıcıdır; en ürkünç düşmansa bilinmeyendir.