5.11.2013

turancı ırkçılık

avner levi

1934 yılında yahudilere karşı trakya'da meydana gelen olaylar turancılar arasından az sayıdaki kişilerin tahrikiyle doğdu. nazi eğilimindeydiler. onların yayınları halkı tahrik etti ve trakya'daki sempatizanlarını yahudilere karşı saldırıya çağırdılar. turancı ideolojinin içindebüyük çapta ırkçı potansiyel vardı. alman nazilerinin arkalarından gittiler.

türk ocağı, düzenlediği bir toplantı sonrası, "asil türk gençliğinin alçak yahudilerden talepleri" adı altında yayımladığı bildiride şu taleplerde bulundu:

- türkiye'de yahudice hiçbir şeyin basılmaması
- yahudi okullarının kapatılması
- dua yöneten hahamlar dışındaki hahamların ülkeden kovulmaları
- yurt dışından yahudilerle ilgili hiçbir malzeme getirilmemesi

ayrıca, bu bildiride şöyle sesleniliyordu:

- türkçe konuş! başka dil kullanmak, türklüğe hakarettir.
- bu ülkede türk gibi hissetmeyen ve davranmayan kimseye yer yoktur.
- bu ülkede mevcut tek ülkü türk milliyetçiliğidir.
- her türk'ün görevi dilini korumaktır.

alman nazileri, türkiye'deki turancılara yardım ettiler. nazilerin o kadar çok kullandıkları "sırttan bıçaklama" motifi türkiye'de de etkili oldu. trakya'nın tarihi ve siyasi geri planı, antisemitist tahriklere uygundu.