9.11.2013

istikrar

tom robbins

bilincin üst düzeylerinde her şey birdir. hayvanlar, bitkiler ve mineraller arasında hiçbir fark yok. her şey enerji ve ışık içerisinde birbirine karışır.

doğa istikrarlı değil. yaşam istikrarlı değil. istikrar doğal değil. yegane istikrarlı toplum polis devletidir. bir toplum ya özgürdür ya da istikrarlı. aynı anda ikisi birden olamaz.

isa yahudi'ydi. yahudilik bir baba diniydi. hristiyanlık da baba ana dini olarak gelişti. ancak eski din, bir ana diniydi. iki bin yıldır penis iktidarı altında yaşıyoruz.

insanlar en çok ilerleme kaydetmiş memelilerdir; çünkü nadiren büyürler. dünyaya duyulan merak, tepki esnekliği ve neşelilik gibi davranış özellikleri hemen hemen tüm genç memelilerin ortak özellikleridir ama insanlar dışında hepsinde olgunluk döneminin başlangıcında genellikle hızla yitirilir. insanlık ilerlediyse eğer, ciddi, sorumlu ve tedbirli olduğu için değil; neşeli, asi ve olgunlaşmamış olduğu için ilerlemiştir.

hepimiz her gece bol bol rüya görürüz ama sabaha olup bitenlerin yüzde doksanını unuturuz. işte bunun için şairler toplumun öylesine önemli üyeleridir. şairler rüyalarımızı bizim için hatırlar. kanun kaçakları toplumun üyesi değildir. fakat toplum için önemli olabilirler. şairler rüyalarımızı hatırlar, kanun kaçakları onları oynar.