17.10.2012

delil

pascal

söylemleriyle dinsizleri muhatap alırken, yazılarının ilk bölümlerini doğanın eserlerindeki tanrısallığı ispata ayırıyorlar. inananları muhatap alsalardı bu yaptıklarına şaşmazdım; çünkü inancı kalbinde tecrübe edenler için, tüm varlığın, taptıkları tanrı'nın eserinden ibaret olduğunu görmek işten bile değildir. ancak bu ışıktan mahrum olanlar, bu ışığı içlerinde yeniden tutuşturmaya çalıştığımız kişiler, yani imandan ve inayetten yoksun olup da içlerinde kalan tüm ışıkla doğada kendilerini bilgiye ulaştırabilecek bir şeyleri araştıranlar, sadece karanlık ve belirsizlikle karşılaşırlar. ve bu insanlara tek yapmaları gerekenin etraflarındaki küçük şeylere bakmak olduğunu ve baktıkları yerde tanrı'yı açıkça göreceklerini söylemek, bu mühim ve büyük meselede tek ispat olarak onlara sadece ayın ve gezegenlerin yörüngelerini sunarak bu argümana yeterli delil getirdiğimiz iddasında bulunmak, aslında dinimizin delillerinin gerçekten de zayıf olduğunu düşünmeleri için onlara malzeme vermek olacaktır. ve akılla olduğu kadar tecrübe yoluyla da bildiğim şey şu ki, bu insanlarda dine karşı horgörü yaratmak için bundan daha iyisi yapılamaz.