7.12.2011

şen bilim

ahmet inam

gerçeklik, hep bir tavır içinde yaşanır. "şen bilim" tavrı, hem "şen" oluşu, hem de bilimselliği içerir. bir yaşam bilgeliğidir. yoksunluğun ve güçsüzlüğün deneyiminden gelir. yaşanan dünya karşısındaki yetersizliğin, güçsüzlüğün, uyumsuzluğun ardından gelir. derdi, sıkıntısı olanların, egemen görüşten "rahatsız" olduğu, onun yaşamı engelleyici boyutuna başkaldıranların tavrıdır. bilim şendir; çünkü yaşamdan yanadır; yaşamdan yana olmak sağlıklı olmak demektir. beden ve ruhça hastalıkların yol açtığı zorluklardan gelen sağlık: hastalıklardan geçmiş olanları değerlendirebilen bir sağlık.

şen bilim, "düz" bilime saygı duyar. onunla eğlenmez. eğlenemez. hakikat üzerine gerçekleştirdiğimiz her araştırmanın, her kuramın, hakikatin bir kötü taklidi, karikatürü, parodisi olduğunu bilir. hakikati bulanlara, bulmuş olduğunu savunanlara eleştiri oklarını yöneltir. mizah yoluyla, hakikat yolculuğu yapanların gözlerini açar. bir şenliktir hakikat yolculuğu ona; sıkıntılar, hastalıklar, yoksunluklar, uyumsuzluklar yaşamış şen bilimciye hakikat yolculuğu bir şölendir. bir "hezliyat"tır şen bilim, bir şakadır, latifedir. hicivdir, taşlamadır.

şen bilim bir "sağlık" arayışıdır. bu arayış sürekli bir yenilenmeyi, doğuruşu, yaratışı öngörür. acılardan, sıkıntılardan, doğurarak kurtulmak. acılardan düşünceler doğurarak. şen bilim, iyileşenlerin bilimidir; iyileşenlerin sanatı.

şen bilim, bilginin sağlık içinde, yaşamla bütünleşerek yaşanmasıdır. bilginin, dar bir çevrede, belli insanların çıkarlarına hizmet eden, insanları uyutan, onların sırtına ağır bir yük olan, onları belli bir düşünme, yaşama alışkanlıkları içine sokan, bu alışkanlıkların gözlerine ördüğü perde yüzünden, onları kör eden, bu gezegendeki yaşamın gelişip serpilmesine ket vuran bir anlayışla yaşanmasına başkaldıran bir anlayıştır. şendir; çünkü ciddidir; şendir; çünkü içtendir, sorumludur. her türlü tembelliğe, kolaycılığa, sığlığa, dargörüşlülüğe karşı çıktığı için şendir. hayattan, sağlıktan yana olduğu için, iyileşmekten yana olduğu için.