9.12.2011

kadın

thomas bernhard

erkeklerin gittiği refah yolu, sıcaklığa ihtiyaç duymaları, süs düşkünlüğü, bunların hepsi kadınlığın temel nitelikleridir; erkek düşmanıdırlar. kadın ve genel olarak kadınsılık, erkeği erkek karşıtı duygularına dek alçaltır. karıları tarafından mahvedilmiş bir dizi seçkin erkek sayabilirim size. olağanüstü yeteneklere sahip, en seçkin kişilikler.

kadınsı yön doğası gereği haindir. altını oyar ve dinamitler. erkek tini için, genel olarak tin için, erkeksi olan için bir zehirdir. bir erkeği bileşenlerine ayırma ve bir daha da bir araya getirmeme söz konusu olduğunda.

bilimsel açıdan bakıldığında kadın erkeğin komik duruma düşürülüşüdür. düşüncenin can düşmanı. kocalarına gazete okumayı bile yasaklarlar. bakıcılarının düşünmemesi bile yetmez. kadın bozuşmayla uğraşır ve dostluk kurma yeteneği yoktur.

evlilik ve çocuk yapan kadınlar yalnızca doğurma anında yalancı değildirler. kadınlar yalnızca yatak içindir. kadın oyundan anlamaz. şeytanın bir aletidir ve insan soyunun trajedisinden suçludur.

kadınlar akarsulardır, kıyılarına erişilemez, gece boğulanların çığlıklarıyla çöker çoğu kez.