13.12.2011

bakteriler

mahlon b. hoagland

bakteriler, evrimsel değişmeyi (doğal seçmeyi) incelemek için çok uygun deney modelleridirler. hepsi safkandır, nüfusun bütün bireyleri birbirinin aynıdır, çünkü hepsi aynı bakteriden üremişlerdir. her yarım saatte bir yeni bir kuşak doğar, böylece kuşaklar üzerinde nüfus durumunu makul bir süre içinde izleyebilirsiniz.

bir bakteri hücresi veya maya hücresi de bir organizmadır. çünkü bu yaratıklar için tek bir hücre, kendi kendilerine yeterek yaşamları ve özellikle de üremeleri için kafidir. insanlarsa "tam" bir varlık olmak için 60 trilyon hücrenin uyumlu iş birliğine ihtiyaç duyarlar.

1. bir bakteri, canlı yaratıkların en basitlerindendir, 2000 civarında geni vardır. her gen 100 civarında harf (halka) içerir. buna göre, bir bakterinin dna'sı en azından iki milyon harf uzunluğunda olmalıdır.

2. insanın, bakteriden 500 kat fazla geni vardır. öyleyse dna en azından bir milyar harf uzunluğundadır.

3. bir bakterinin dna'sı bu hesaba göre, her biri 100.000 kelimelik 20 ortalama uzunlukta romana, insanın ki ise bu romanlardan 10.000 tanesine eşittir!

hayvan ve bitkiler öldükleri zaman, protein, dna ve rna zincirlerinin son derece karmaşık bir organizasyonu olan vücutları çürür. şimdi sıra diğer organizmalarda, daha çok da bakterilerdedir. yaşamın daha önce yarattığı düzenin ziyafetine konarlar, onu yakarak kendilerini çoğaltırlar.

şimdi ana atık madde karbondioksittir ve karbondioksit bitkilerin onu yeniden kullanabilmesi için atmosfere döner. atmosferdeki karbondioksitin çoğu çürüyen bitki ve hayvanlardan gelir. eğer çürüme olmasaydı, cesetleri ne yapacağımızı düşünmemize gerek olmayacaktı ve bir kaç yıl içinde bütün yaşam yok olacaktı.