6.06.2010

sözcükler

melih cevdet andayşunu anladım ki bu fani hayatta
yol daha uzunmuş vuslattan

anladım farkı neden sonra
tohumdan başka şeymiş bitki

umut bir ağaçtır, gökleri sarar

martı bir majesküldür
küçük bir çocuğun yazdığı

sevmek kuşların
bir an boş bıraktıkları ağaçtır

sen köpük tohumusun bıçağımı bıraksam
köprünün dilisin çağırsam suyu
uyanılmış uykusun bahçeyle konuşsam

denizin uzaklardan getirdiği
yabancı, anlamsız bir şeyim

eskiyen söz simya gibidir
taş, bakarsın, altın oluverir

hem yaşıyordum, hem yaşamıyordum
yeşil gibi, dikey gibi, ses gibi

ellerin bana öyle gereklidir
bilinmedik sokaklara çıkardım

düş müydü gün doğmalarımız göze görünmeden
yüreğimiz bomboş göğü zaman mezarlığımızın
iki mızrak saplanmış şarap tulumlarımızdan
kadına yakılar hazırlatan horlanmış kuşku
çiğ etleri gibi kervan sofralarının gizli
üzüntü kokar bekleyiş kumulunda yağmurlar
çorak gecenin damında korku yıldönümleri

ben yağmurun kum saatiyim
nice göğün düşüp öldüğü yerde
taşın ilkçağıdır yüreğim

kazdı durdu bahçemizi bunca yıl acı
umutsuzluğumuz insan kalmak içindi

gizdi soyluluk veren yaşama

ancak kendi bulduğumuzu anlayabiliriz
bu da bağımsızlık ve yalnızlık demektir

yirminci yüzyılı yaşadım
tedirginliğimizin zorbalığıdır sanrılar
ve tohumun beklenmedik gürültüsüyle
çıplak su gibi yinelenir zaman
gök yüzünde usumuzun dirliği

"dumanlısı güzeldir türkülerin
havalanan bir şey olmalı mısra"
(paul verlaine)

"eksiklik, kusur bizim cennetimizdir."
(wallace stevens)