23 11 2015

Uygarlık

Douglas Adams 

Belli başlı her galaktik uygarlığın tarihi üç ayrı ve fark edilebilir aşamadan geçme eğilimindedir. Bu aşamalar hayatta kalma, sorgulama ve incelikli düşünmedir; bir başka deyişle nasıl, neden ve nerede aşamaları olarak da bilinirler. 

Eğer bir gün biri çıkıp da evrenin hangi nedenle ve niçin burada var olduğunu keşfederse, evrenin birdenbire yok olacağını ve yerini çok daha garip ve anlaşılmaz bir şeyin alacağını öne süren bir kuram vardır. Bir başka kuramsa bunun zaten gerçekleştiğini ileri sürer.

Olayların her zaman göründüğü gibi olmadığı önemli ve yaygın bir gerçektir. Örneğin Yerküre gezegeninde, insanoğlu başardığı onca şeye dayanarak -tekerlek, New York, savaşlar vs.- her zaman yunuslardan daha zeki olduğunu varsaymıştır ve bütün bunlar gerçekleşirken yunusların tek yaptığı suda oradan oraya atlayarak eğlenmek olmuştu. Ama öte yandan yunuslar da her zaman için insanoğlundan çok daha zeki olduklarına inanmıştı - hem de tam olarak aynı nedenler yüzünden.

Herhangi bir şey, ortaya çıkarken bir başka şeyi ortaya çıkarıyorsa, bir başka şeyin ortaya çıkmasına neden oluyor demektir. O şey her ne ise, olurken, kendi kendisinin yeniden ortaya çıkmasına sebep oluyorsa, tekrar olacaktır. Bununla birlikte, kronolojik bir sıra izlenmesi şart değildir. 


En önemli sorun -ya da en önemli sorunlardan biri, çünkü bir sürü en önemli sorun vardır- halkı yönetmekle ilgili en önemli sorunlardan biri, bu işin kime yaptırılacağını bulmaktır. Daha doğrusu halkı, kendilerini yönetmesine izin vermeleri için ikna etmeyi başaracak birini bulmaktır. Özetlersek: İyi bilinen bir gerçektir ki, halka hükmetmeyi en çok isteyenler, bu işi yapmaya en az uygun olanlardır. Özeti özetleyecek olursak: Kendisinin Başkan yapılmasını sağlayabilecek kişilerin bu işi yapmasına hiçbir surette izin verilmemesi gerekir. Özetin özetini özetlersek: Halk bir sorundur. 

Tanrım, beni bilmem gerekmeyen şeyleri öğrenmekten koru. Hatta beni bilmediğim şeyler olduğunu öğrenmekten de koru. Öğrenmemeye karar verdiğim şeyler olduğunu öğrenmemeye karar verdiğimi bilmekten koru. Tanrım, tanrım, tanrım. Beni yukarıdaki duanın sonuçlarından koru. Amin. Yaşamda insanların başına sardığı belaların çoğu bu son kısmı kaçırmış olmalarından kaynaklanır.

21 11 2015

Darbe

Sevan Nişanyan 

Boy ve kilo açısından Türkiye'ye benzeyen orta karar ülkelerde 1945'ten bu yana kırk civarında askeri rejim gelip geçmiş. Gelişleri ilginç de, daha ilginç olanı gidişleri. Sonuçta hepsi gitmiş; ama üç yıl, ama on yıl sonra. Üstelik hemen hepsi gidici olduğunu baştan ilan etmiş. "Milli birlik ve beraberliğin tehlikeye düştüğü" ya da "vatan hainlerinin yurdu ele geçirmek üzere olduğu şu elim günlerde" idareyi ele almalarının şart olduğunu ileri sürmüşler; ancak kalıcı olmadıklarını, işlerini gördükten sonra çekileceklerini daha baştan deklare etme gereğini duymuşlar. Belki yalan konuşmuşlar, olabilir. Ama geçici olduğunu baştan ilan eden başka rejim türü var mı? Demokratik bir hükümetin yahut Lenin'in veya Kraliçe Victoria'nın "Merak etme yakında gideriz." diyerek iktidara geldiğini düşünemiyoruz.

Daha da enteresanı şu: Bunlar iktidardan gittikten sonraki ilk seçimde, bilemedin ikinci seçimde, askeri rejime karşı en açık ve şiddetli söylemi tutturan siyasi parti hangisiyse o parti seçimi kazanmış. Şaşırtıcı ama gerçek, kırk örneğin kırkında da durum bu. Bizdekiler malum. 1960'ta Demokrat Parti devriliyor, ertesi sene Demokrat Parti'nin mirasçısı olan iki parti, Demokratların son seçimde kazandığı oydan daha büyük bir çoğunlukla seçimin galibi.  1971'de darbe geliyor. AP boyun eğiyor, CHP boyun eğiyor, sadece CHP içinde genç Ecevit, "Bu darbe bana karşı yapılmıştır." deyip başkaldırıyor. 1974'te Ecevit "halk kahramanı" sıfatıyla iktidarda. 1980 darbesinden sonra iki partili rejim tasarlıyorlar. Üçüncü parti, ANAP, zorla araya giriyor. Evren Paşa'nın "Bunlara oy vermeyin sayın vatandaşlarım." diye çıkıp hot zot konuşmasına rağmen ezici farkla ilk seçimi alıyor.

Diğer ülkelerde durum aynı. Yunanistan'da 1967'de Andreas Papandreu'nun önlenemez yükselişini sebep gösterip darbe yapıyorlar. Uzun vadeli tek faydası, Papandreu'nun önlenemez yükselişine zemin hazırlamak oluyor. Arjantin'de Juan Peron ile partisini iktidardan uzaklaştırmak için üç sarbe yapıyorlar. Bıraksalar kendiliğinden ölecek olan Peronist partiyi her seferinde yeniden diriltmekten başka bir sonuç alamıyorlar.

Peru da çarpıcı. Her şeyiyle Süleyman Demirel'in ikiz kardeşi olan Başkan Belaunde'nin kadidi çıkmış hükümetini 1968'de alaşağı ediyorlar. Yerine Latin Amerika tarihinin en radikal sosyalist rejimlerinden biri geliyor. 12 yıl boyunca memleket binbir maceradan geçiyor, köprülerin altından amazonlar akıyor. 1980'deki ilk serbest seçimde Belaunde ve partisi AP, darbeden önceki oy oranının aynısıyla gene iktidarda.

Ekvador'da askerler kurt politikacı Velasco Ibarra'yı kırk yılda, şaka değil, altı kez deviriyor; adam yedi kere seçim kazanıp geri geliyor. 1972-79'daki son cuntaya karşı, ülkenin ezeli rakip iki siyasi partisinin yenilikçi kanatlarından iki genç adam başkaldırıp insan hakları ve antimilitarizm bazında muhteşem bir ortak platform oluşturuyorlar. 79'da ezici farkla başa geliyorlar. O ikisinden biri olan Osvaldo Hurtado'nun kitabını okumuş, "keşke bizde de olsa böyle biri" diye hayıflanmıştım.

Kolombiya'daki Rojas Pinilla rejimi böyle, Uruguay'da 1968-1980 askeri rejimi böyle, Brezilya'da böyle. İspanyol solunun 1936'da toplam oyu %52. Kırk yıllık Franco diktatörlüğü boyunca yasaklanıp sürüm sürüm süründürüldükten sonra 1979'daki ilk normal seçimdeki oyları da neredeyse virgülüne kadar aynı.

Özetle askeri rejimlerin normalizasyon sürecini başarıyla tamamlama skoru sıfır. Her girdikleri seçimden dayak yiyip çıkmışlar.

19 11 2015

İdeal Okur

Alberto Manguel 

İdeal okur, romanın ana karakteridir.

Vladimir Nabokov: İyi bir okur, önemli bir okur, aktif ve yaratıcı bir okur, yeniden okuyan bir okurdur.

Sayfanın kenarına yazmak, ideal okurun bir işaretidir.

Sivil itaatsizliği savunduğunu düşündüğü için Don Quijote'yi yasaklayan Pinochet, o kitabın ideal okuruydu.

Goethe: Üç tür okur vardır. Bir, yargılamaksızın keyfini çıkaran; üç, keyfini çıkarmadan yargılayan; iki, keyif alırken yargılayan ve yargılarken keyif alan. Sonuncu sınıf, hakikaten bir sanat eserini yeniden üretir; üyeleri fazla değildir.

İdeal okur, Bret Easton Ellis'in yazdıklarıyla ilgilenmez.


İdeal okur çevirmendir, metni teşrih edebilir, derisini soyabilir, iliğine kadar dilimler, her arter ve damarı izler ve sonra da tamamen yeni, duyarlı bir varlığı ayakları üstüne kaldırır. İdeal okur tahnitçi değildir. 

Ralph Waldo Emerson: İnsan iyi okumak için mucit olmalı. 

Werther'i okuduktan sonra intihar eden okurlar ideal değil, sadece duygusal okurlardı. İdeal okur ender olarak duygusal olur.

Her ideal okur çağrışımsal bir okurdur ve sanki bütün kitaplar yaşı olmayan, verimli bir yazarın kitabıymış gibi okur kitapları.

Tanrı

Boris Vian 

Tanrı yağmuru sevmez. Tanrı eşekotunu sevmez. Tanrı pek az umursar tarhlarınızla yavan serüvenlerinizi. Tanrı sırma işlemeli bir köşe yastığıdır, güneşte mıhlanmış bir elmastır, sevgiyle işlenen paha biçilmez bir bezektir, Auteuil'dür, Passy'dir, ipek cübbeler, nakışlı çoraplar, gerdanlıklar ve yüzüklerdir, yararsız olan, büyüleyici olandır, elektrikli kutsal ekmek taslarıdır.

Tanrı, gereksiz olandan alınan hazdır.

Tanrı yararcı değildir. Tanrı bir bayram armağanıdır, karşılık beklemeden yapılan bir bağıştır, bir platin külçesidir, sanatsal bir benzetmedir, hafif bir şekerlemedir, Tanrı fazladan vardır. Ne bir şeyden yanadır ne de karşısında. Artık olandır o.

Lüks Tanrısı aşağılık davranışlarınızdan, kirli çoraplarınızdan, sarı lekeli donlarınızdan, kararmış yakalarınızdan ve dişlerinizdeki kefekiden tiksinir.


Tanrı yağsız sosları, boş kursaklı horozları, kadidi çıkmış beygirleri cennetine almaz; Tanrı büyük bir gümüş kuğudur, Tanrı ışıl ışıl yanan bir üçgenin içindeki yakut taştır, altından bir oturağın dibindeki elmastır, Tanrı kıratların verdiği hazdır, platin renginde büyük gizlerdir, Malampia fahişelerinin yüz bin adet yüzüğüdür, Tanrı kadifeden bir piskoposun taşıdığı sonsuz bir mumdur, Tanrı değerli madenlerin, sıvı incilerin, kaynamış cıvanın, eter billurunun içinde yaşar.

Hödükler! Tanrı size bakıyor ve sizden utanıyor.

18 11 2015

Edebiyat Dünyası

İnci Aral 

Yaz başında bir ödül jürisi üyesi telefon ederek bu önemli ödülün jüri toplanmadan, oylama yapılmadan ve ortak karar alınmadan yaşlı bir yazara verildiğini, bu nedenle kendisinin jüriden istifa ettiğini anlatıyor. Karşı çıktığı, ödülün verilme biçimi. Benim kitabım da bu ödüle aday olduğundan taraf olduğumu düşünerek durumu bana aktarmak gereği duyduğunu söylüyor. Hiç şaşmıyorum. Bu yeni bir şey değil ki.. Ödüllerin çoğu böyle dağıtılıyor zaten. Olayın önemli yanı, bu genç üyenin dürüst çıkışı. Ama skandal çabucak, ustalıkla örtbas ediliyor.

Bu ülkedeki edebiyat çevresinin kuralları belirsizdir. Ya da ilkesizlik tek kuraldır. Hiçbir zaman görüş birliği oluşamamıştır ve iyi olan değil, iyi oynayan gündemdedir. Kayıtsızlığın, kıskançlıkların, hor görmelerin, yetkeyi kötüye kullanmanın, adam kayırmanın ve ilişkiler kurabilmenin belirleyici olduğu garip, yıkıcı bir işleyişe sahiptir bu dünya. Umut verici başlangıçlar yapan ama sonra şöyle ya da böyle umutsuzluğa kapılarak küsen, ruh yorgunluğuna kapılan ve kendi yeteneğinden kuşkuya düşüp yazmayı bırakan birçok insan vardır. Emeğin az çok yerli yerine oturtulması için inatçı olmak, bıkmadan yazmak ve epey yaşlanmayı beklemek gerekir.

Yazarlar çevresinde kimse ötekinin yazdığını okumaya gerek duymuyor artık. Değerlendirme, eleştiri bitmiş. Medyaya havale edilmiş bu alan. Ama medya yalnızca, sıradan insanın ilgisini çekecek, güzel görüntüler veren ve aykırı görünen şık sözler edebilen yazarlara ilgi duyuyor. Bütün bunların reklam şirketlerince kotarıldığı söylentileri de dolaşıyor ortalıkta ayrıca.

Yozluk, ahbap çavuş ilişkileri ve iktidar hırsıyla edebiyat dünyasının ganimetlerini ellerinde tutanların köhnemiş yargılarına gereksinmem olmadığını anlamış; onların aldırmazlık kılıflarında körelmiş kılıçlarından çekinmemeyi öğrenmiş; her türlü sınıflama, yok sayma ve pohpohlamanın dışında durmanın en sağlıklı yol olduğuna inanmış durumdayım. Kendi adımı ve resmimi basılı gördüğümde hoşnutluk duyuyorum kuşkusuz gene; ama o adın ve yüzün altına yazılanlar beni değil de yalnızca o adı tanımlayan sözcükler olduğu için başka herhangi bir addan daha fazla ilgilenmemeye çalışıyorum.

17 11 2015

Son

Paul Auster 

Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Yağmur, denize sıçrayan kumlar gibi sürekli yağıyor. Şehir çirkin. Hava soğuk -sonbahar geldi. İki kişi asla birlikte olamayacaklar- ten görünmüyor, dokunulamayacak kadar uzakta. Herkes hiçbir şey söylemeden konuşuyor, sözcüksüz, anlamsız. Bacaklar kafayı bulmuş gibi sendeliyor. Melekler dans ediyor ve her taraf bok içinde.

Hiçbir şey yapmıyorum. Yazmıyorum, düşünmüyorum. Her şey ağırlaştı, zorlaştı, sinir bozucu oldu. Ne başlangıcın başı var ne de sonucun sonu. Her yok oluşunda kendi yıkıntıları içinden yeniden ortaya çıkıyor. Artık sorgulamıyorum. Bitirir bitirmez dönüp yeniden başlıyorum. Kendi kendime diyorum ki, biraz daha gayret et, şimdi bırakma, biraz daha gayret et ve her şey değişecek; ve neden yaptığımı bilmeden devam ediyorum, her defasında bu son olacak diye düşünerek devam ediyorum. Ne için? Artık benim olmayan bu eskimiş sözcükler, sürekli ağzımdan dökülen bu kelimeler..

15 11 2015

Savaş ve Barış

Giorgio Agamben 

Aklımızın üzerinde salındığı dipsiz kuyu, zorunluluğun değil, arıziliğin ve kötülüğün sıradanlığının kuyusudur. İnsan bir tesadüften ötürü suçlu ya da masum olamaz; sokakta muz kabuğuna basıp kaydığımız zamanlardaki gibi, sadece utanç duyar. Bizim Tanrımız mahcup bir Tanrıdır. Ama nasıl her titreyiş tiksinmenin nesnesiyle girilen gizli dayanışmayı ifşa ediyorsa, utanç da duyulmamış olanın işaretidir; insanın kendisine korkutucu bir biçimde yakın olduğunu gösterir. Sefalet duygusu, kendisiyle baş başa kalan insanın son utancıdır; tıpkı tesadüfün, insanlığın kaderini etkileyen biricik insani gayelerin artan ağırlığını gizleyen maske olması gibi.

Barış işareti yoktur, daha doğrusu olamaz; çünkü gerçek barış, tüm işaretlerin tüketildiği yerde olabilir ancak. İnsanlar arasındaki her mücadele aslında bir tanınma mücadelesidir ve böyle bir mücadelenin ardından gelecek barış, karşılıklı kırılgan bir tanımayı kurumsallaştıran bir uzlaşımdan ibarettir. Böyle bir barış, her durumda devletlerin ve hukukun barışıdır, ki bu da savaştan gelir ve savaşla son bulur.

Fay Weldon: Sonu gelmeyen, korkunç bir mücadele bu. Asla barış olmayacak. İyilik hiçbir zaman katıksız ve eksiksiz bir zafer kazanamayacak. Mutsuzluk, sefalet, felaket ve zalimlik gibi şeylerin bir kez var olarak Tanrının o sakin ve duyarsız yüzünü bütün zamanlar için buruşturmuş olması yetmez mi? Bu şeyler gün gelip bilincimizden ve belleğimizden silinse bile bir kez var olmuşlardı ya! Ve mademki bir kez var oldular, asla bağışlanamazlar. Şu yaşadığımız yer cehennemdir ve oynanan oyunun sonu gelmeyecektir. Sonsuza değin ateşlerde yanılacak, azap çekilecektir.

14 11 2015

Dizeler


aşkın kayığı
günlük yaşama çarptı
(Mayakovski)

 
bir vurgun olmayacak artık yüreğimdeki
ve yatağını değiştiren bir nehir gibi sanki
geri gelmemek üzere giden bir şeyin
kanat sesleri kalacak yalnızca kulaklarımda
(Lale Müldür)

 
dağda ve vadide, tarlada kırda
eriyip gideceğim, dağılıp gideceğim ben de
ah, her şey bir kez olur yalnızca
ama her şey bir kez olmak zorundadır yine de
(Michael Ende) 


you can not have your cake and eat it too
you can not eat your wife and fuck her too
you can not fuck your life and save it too

(Jean Baudrillard) 

tümüyle bir sahnedir yaşam
erkeklerle kadınlarsa birer oyuncu
biri çıkar, öteki girer ve her biri
kendine düşen sürede pek çok rol oynar
(Shakespeare)

ruhum, ölümsüz yaşamın ardından koşma
olanaklar alanını tüketmeye bak
(Pindaros)

okuyanlar, okuduklarını bize söyleyenler
kitap sayfalarını haşur huşur çevirenler
kırmızı ve siyah mürekkebin ve resimlerin sırrını çözenler
işte onlardır bize önderlik eden
rehberlik eden, yol gösterenler
(Aztek elyazmalarından)

 
do not go gentle into that good night
rage, rage against the dying of the light
(Dylan Thomas) 


gül ey saf çelişki
bütün gözkapaklarının altında
hiç kimsenin uykusu olamamanın sevinci

(Rainer Maria Rilke)

13 11 2015

Borges

Alberto Manguel 

Borges 1967'de Elsa Astete Millan ile evlendi. Borges'in annesi bu evliliğe "Bence Elsa'yla evlenmen uygun; çünkü dul ve hayatı tanıyor." sözleriyle rıza göstermişti. Ancak evlilik bir felaketti. Borges'in sevgi duyduğu herkesi kıskanan Elsa, annesini ziyaret etmesini yasakladı ve onu evlerine hiç davet etmedi.

Elsa, Borges'in edebiyattaki ilgi alanlarının hiçbirini paylaşmazdı. Çok az okurdu. Borges her sabah kahve ve kızarmış ekmekle birlikte rüyalarını anlatmaktan keyif alırdı. Elsa rüya görmezdi ya da görmediğini söylerdi ki Borges bunu inanılmaz bulurdu. Elsa onun yerine şöhretin Borges'e getirdiği ve onun kesinlikle hor gördüğü debdebeyle ilgilenirdi: madalyalar, kokteyller, ünlülerle bir araya gelmeler. Borges'in konferans vermek için davet edildiği Harvard'da, ona daha fazla ücret verilmesinde ve onlara kalacak daha lüks bir yer sağlanmasında ısrar etti.

Bir gece profesörlerden biri Borges'i kaldıkları yerin önünde, terlik ve pijamayla buldu. "Karım beni dışarı atıp kapıyı kilitledi." diye açıkladı Borges, çok mahcup bir şekilde. Profesör, Borges'i evine aldı ve ertesi sabah Elsa'yla yüzleşti. Kadın, "Onu yatakta görmek zorunda kalan sen değilsin." diye cevap verdi.

* "Heaven and hell both seem disproportionate to me. Men's actions don't deserve that much."

Hrant Dink

Sevan Nişanyan 

Cinayetin işlendiği gün olay yerinden birkaç yüz metre ötedeydim. Beş on dakika içinde duyuldu. Acı ve öfkenin, dipten kabaran bir sarsıntı gibi, dalga dalga şehre yayılışını hissettim sanki. Bana da çarptı. Lanet olsun! Bu memlekette yaşanmaz! Yaşanacağını düşünende zaten salaklık!

Agos'un önüne gittim. Cinayeti kimin işlettiğine dair en ufak bir şüphem yoktu, bugün de yok. Televizyonlardan biri kamera tuttu. Katillerin kim olduğunu Türkiye'de aklı olan herkesin bildiğini; ama kimsenin bunu yüksek sesle telaffuz etmeye cesaret edemeyeceğini söyledim.

Asıl kahredici olan, cinayetin kendisi değildi. Sonuçta hepimiz öleceğiz, kafanın arkasından üç kurşunla gitmek de ölmenin en kötü şekli değil. Kahredici olan, televizyonda boy gösteren devlet şakşakçılarının suratında beliren yarı bastırılmış sırıtıştı. Sabık bakanlardan Hasan Celal Güzel ve daha başka birkaçı çıktı, cinayetin Türkiye'yi zor durumda bırakmak için "Ermeni çevrelerince" işlenmiş olabileceği ihtimalini ortaya attı. Başka biri Samast soyadının "Türkçe olmadığına" işaret etti, hani belki soyu bozuk yabancı ajanıdır edalarında. Mikrofon tutulan vatandaşlar, "Ermeni bile olsa" insanlara hoşgörü şey etmek gerektiğinde mutabık kaldılar. Türk kültüründe ne vardı? Hoşgörü vartı örtmenim!

Ayrıca yüzsüzlük, pişkinlik, ahlaksızlık ve cehalet vardı. Ama onları kimse belirtme gereği duymadı.

"Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği", Hrant Dink'in devlet görevlileri tarafından düzenlenmiş bir suikast sonucu öldürülmesinden dokuz gün önce Agos'ta çıkan yazısının başlığıydı. Yazının sonu şöyle:


"Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir yıl olacak. Yargılanmalar sürecek, yenileri başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım? Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım: Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim; ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce."

Bu memlekette öyle güvercin tedirginliğiyle yaşamaya gelmez. Köpek gördün mü, değnekle üstüne yürüyeceksin.

Cenaze günü Rakel Dink'in tüyler ürpertici konuşmasını dinledim: "Bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz dostlarım." Püf noktası buydu, bu kadar basit. Katile öfke kusmak değildi marifet. Ona o cüreti -ahlaki kaygıları tuzla buz eden o arsız sırıtışı- veren zihin dünyası sorgulanmalıydı. Rakel adını koymadı gerçi; ama karanlığın adı apaçık ortadaydı. Tetikçiye emniyette Türk bayraklarıyla poz verdirildiğinde fonda görünen özdeyiş ve altındaki imza yeterdi anlatmaya. Sırıtan kafalara sırıtma gücü veren şey, arkalarına aldıkları o kutsal isimdi. Dayanışmalarının simgesiydi. Onun gücünü hissettiklerinde her türlü yalanı yüzleri kızarmadan söyleyecek, sonsuz cehaletlerini gururla taşıyacak, hiç tanımadığı insanları vatan haini, soysuz düşman diye damgalayacak, vicdanı ve hakikati ideolojik hırsı uğruna teferruat sayacak pişkinliği kazanıyorlardı.

Bir bebekten katil yaratan karanlık, TC'nin kurucu figürüydü.

Cenaze yürüyüşü Osmanbey'de başladı, Taksim'den Tarlabaşı'na indi, köprüyü geçti, Aksaray'a tırmandı, Kumkapı'ya ulaştı. Yol boyu katılanlarla büyüdü, muazzam bir insan seline dönüştü. Epey miting gördüğüm halde böylesine hiç tanık olmamıştım. Örgüt yoktu. Kalabalık görünsün diye oraya getirilmiş, eş dost hatırına gelmiş kimse yoktu. Yüzbinlerce insan, içten gelen bir acıyla yalnız, bir şey yapamamanın utancıyla sessiz, acısını ve utancını paylaşmaya gelmişti. Yeter artık! O gün TC rejiminin çatırdadığını hissettim. Bu insanlar, o hilkat garibesini daha fazla taşıyamaz. Taşımayacak.

12 11 2015

Gösteri Çağı

Guy Debord 

İnsanlar babalarından çok, yaşadıkları zamana benzerler.

Gösteri kendini tartışılmaz ve erişilmez devasa bir olumluluk olarak sunar. "Görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür." der, başka bir şey demez.

Gösteri üç gün boyunca bir şeyden bahsetmediği zaman o şey hiç var olmamış gibidir. Çünkü artık gösteri başka bir şeyden bahsediyordur ve kısacası bundan böyle var olan o başka şeydir.

Gösteri metası, tamamen normal ve sıradan şeyleri -bir araba, ayakkabı, sosyoloji doktorası- olağanüstü eşyalar gibi, üstün ve belki de elitist bir varoluşun anahtarı gibi sunar.

Gösteride büyüleyici olan nesne, tüketicisinin ve bütün diğer tüketicilerin evine girer girmez bayağılaşır. Doğal olarak üretimindeki sefaletten kaynaklanan temel zavallılığını çok geç açığa vurur. Fakat o ana kadar sistemin doğrulanmasını bir başka nesne üstlenmiştir bile ve tanınmayı talep etmektedir.

İzleyici ne kadar çok seyrederse o kadar az yaşar; kendisini egemen ihtiyaç imajlarında bulmayı ne kadar kabul ederse kendi varoluşunu ve kendi arzularını o kadar az anlar.

Her şeye kadir bir ekonomi çığrından çıktığında -gösteri çağı bundan başka bir şey değildir- hem yöntembilimsel açıdan hem de araştırmacıların pratik çalışma koşulları açısından en son bilimsel özerklik kırıntıları da ortadan kalkmış demektir. Artık bilimden dünyayı anlaması ya da herhangi bir şeyi iyileştirmesi beklenmemektedir. Bilimden beklenen tek şey, sadece olup biten her şeyi anında doğrulamasıdır. Gösteri hakimiyeti, oldukça tahripkar bir düşüncesizlikle sömürdüğü bu alanda da en az diğer alanlardaki kadar budalaca davranarak sadece kendisine bir sopa yapmak amacıyla bilimsel bilginin dev ağacını kesmiştir.

11 11 2015

Yazmak

İnci Aral 

Yazılmış ve yayımlanmış her kitap insanın hayatını az çok değiştirir. Düşünce ve duygularınızdaki karmaşayı düzene sokmak için yazdığınızı düşünürsünüz; ama her kitap görünenin altında bir derinlikte yol almak demektir ve içinizde bastırılıp kalmış her şeyi acımasızca yüze vurur.

Sonra sığınaklar aranır, bulunur. Gizlenmeler, kaçışlar, yabancılıklar. Her şey acıtıcı biçimde ıssız ve dupdurudur orada. Ayna duruluğunda. Bir akşam durgunluğun pas rengi katmanları içinden sıyrılır, başkaldırmayla boyun eğiş arasındaki çizginin hangi yanında olduğunuzu düşünürsünüz. Ve ne için?

Bir masanın başında saatlerce oturabilmek için çok güçlü olmak gerekir. Dayanıklılık ister yazmak.

Kuşkum yok, biz yazan insanlar tek tek çok acı çekiyoruz. Ama acılarımızı birbirimizden gizlemeyi yeğliyoruz. Ben acılarımı onlarla bölüşmeyi hep istedim ve denedim. Ama karşımdakiler alçakgönüllü ve açık olmamın, kendilerine beni küçümseme, çocuksu bulma hakkını verdiğini sandılar. Hiçbirini görmek istemiyorum ve özlemiyorum artık. Tersine, onlardan kaçmak ya da karşılaştığımızda onlara tasasız, mutlu görünmek istiyorum.

Yaşamlarımız ve düşüncelerimizle, yaptıklarımız ve yazdıklarımız arasında bir uyum varsa da büsbütün çakıştıkları söylenemez. Yazının kuralları vardır çünkü. Ustalık, kesinlik gerektirir yazı. Düşlere, yalanlara dayanır.


Ben hoşnut olup olmadığımı bilemem hiçbir zaman. Defalarca yazmaktan usandığımdan metnin benim için anlamını yitirmiş olduğunu bilirim. Yazarken, düşüncelerimi ilk kez yazıya dökerken anlam taşır sözcükler, cümleler benim için. Yalnızca o an etkileyici ve vurucudur. Sonra her yazışta, duygu yükleri ve taşıdıkları anlam biraz daha azalır, durmadan yerleri değiştirilen, yorucu, ruhsuz sözcük kümelerine, yapı gereçlerine dönüşürler. En iyi oyunu kurmaya yarayan dama taşlarına.

10 11 2015

Uzun Sözün Kısası

Theodor Adorno: Her vecd, gerçekleşerek kendi kavramına karşı günah işlemektense, nihai olarak feragat yolunu seçer.

Marcus Aurelius: Yine bugün bir sahte vekara, bir yalancıya, bir haksıza, bir akılsıza rastlayacağım. 


Virginia Woolf: Kitaplarım bana sadece ıstırap verdi, diyor Charlotte Bronte. Bugün ben de aynı fikirdeyim. 

Epiktetos: İnsan isterse karga bile mutluluk getirir.

John Fowles: Toplumun şansı kontrol altına almak için kullandığı yollardan biri de -kölelerinin seçme özgürlüğünü önlemek adına- geçmişin şimdiden daha asil olduğunu söylemektir.

Cemil Meriç: Her kitapta kendimizi okuruz. Kendimizle yatarız her kadında.

Spinoza: Devlet, insanın doğasına aykırı gelen biçimlerde hareket ediyorsa onu yıkmak o kadar da kötü bir şey değildir.

Mithat Cemal Kuntay: İdam cezası yeryüzünden kalkmadıkça cinayet mahkemeleri karanlıktır.

Erich Fromm: Çağdaş insanın mutluluğu, vitrinlere bakmaktan ve peşin ya da taksitle alabileceği her şeyi almaktan ibarettir.

Jorge Semprun: Bilgeliğin doruğu, peşlerinden koşarken gözden kaybetmeyecek kadar büyük düşlere sahip olmaktır.

9 11 2015

Bekleyiş Unutuş

Maurice Blanchot 

Bende birisi kendisi ile sohbet ediyor.

Seni duymamı istiyorsan konuşmayı bırak.

Gecenin düşünceleri, hep daha parlak, daha anonim, daha acı verici. Sürekli sonu gelmeyen acı ve neşe ve aynı zamanda huzur.

Öyle bir şey yap ki seninle konuşabileyim.

Şehrin baskısı, her yönden. Evler, içlerinde yaşamak için değil de sokaklar olsun diye, sokaklar da şehrin hiç bitmeyen hareketliliği olsun diye var.

Beklemeyi bilmek iyi bir duvara özgüdür.

Gizem hiçtir hatta hiç, gizemli olduğunda bile. Dikkat nesnesi olamaz. Dikkat, eşit ve kendisine mükemmel denklik olarak her türlü merkezin yokluğu olduğunda, gizem dikkatin merkezidir.

Dikkat başıboştur ve ikamet edilmeyendir. Boş, boşluğun berraklığıdır.

Sadece tanrılar unutmaya muktedirler; eskiler uzaklaşmak için, yeniler geri dönebilmek için.

Bekleyişte her söz ağır ve başına buyruk hale gelir.

Zamanın yokluğunun yarattığı baskının doğrulandığı yerde, zaman olanaksız bekleyişi olanaklı kılar.

Gizemli, örtüsünü kaldırmadan kendisini gözler önüne serendir.

Bekleyişte, her zaman beklenen şeylerden daha fazla beklenecek şey vardır.

Sizinle konuştuğumda sanki beni sarmalayan ve koruyan parçam beni terk ediyor ve dışarıya karşı beni çok zayıf ve korunmasız bırakıyor. Benim bu parçam nereye gidiyor? Bana karşı dönen sizin içinizde mi?

Unutulmuş mevcudiyet her daim engin ve derindir.

Gidebilirdi, kalabilme gücünü bu güvenceye borçlu olduğunu biliyordu. Kelimelerin içinden hala birazcık gün ışığı sızıyordu. Sanki acı, mekan olarak düşünceyi tutmuştu. Dikkatsiz sözlerin tehlikesinden başka bir tehlike yoktu artık.

8 11 2015

Yüzleşme

Cesare Pavese 

Gerçeklik insanın şu ya da bu şekilde içinde bir bitki gibi yaşadığı ve yaşayacağı bir zindandır. Bunun dışındaki her şey -düşünce, eylem- sadece düşünsel ya da fiziksel bir oyalanmadır. Öyleyse önemli olan, bu gerçeklikle yüz yüze gelebilmektir. Bundan ötesi önemsizdir. Yüksek sesle düşünmekten kaçın; hayata bir oyalanma gözüyle bakmaktan vazgeç; bunun ötesindeki her şeyin acısını çek sessizce ve gerçekliğe karşı öfkelenerek yücel. Herkesten kopup ayrılmak her insanın elinde olan bir şeydir.

Düzüşmenin verdiği tat, yemek yemenin verdiği tattan daha çok değildir. Düzüşme konusunda olduğu gibi, yemek yeme konusunda da yasaklar olsaydı, bütün bir ideoloji, şövalyelik töreleri olan bir yemek yeme tutkusu ortaya çıkardı. Sözünü ettikleri esriklik -düzüşme anındaki görme, düş görme- bir muşmulayı, bağdan yeni koparılmış buğulu bir üzüm tanesini dişlemenin verdiği tattan daha üstün bir şey değildir. Bu olmadan da yaşayabilir insan.

En büyük mutsuzluk yalnızlıktır. Bu o kadar doğrudur ki, en eksiksiz avuntu olan din, seni hayal kırıklığına uğratmayacak bir arkadaş -Tanrı- bulmaktan başka bir şey değildir. Dua etmek, bir arkadaşınla olduğun zaman yaptığın gibi, içini dökmektir. Çalışmak da dua etmek gibidir; çünkü ondan yararlanacak kişiyle ilişki kurmanı sağlar. Öyleyse hayatın bütün sorunu şudur: Yalnızlıktan nasıl kurtulmalı, başkalarıyla nasıl ilişki kurmalı? İnsanların sürekli olarak evliliğin, babalığın, dostluğun peşinde olmalarını böyle açıklayabiliriz. Çünkü bu ilişkiler mutluluğu sağlayabilir. Ama bir başkasıyla ilişki kurmanın yalnızlıktan neden daha iyi olduğu anlaşılmaz bir şeydir. Belki de bir hayaldir bu; çünkü insan, çoğu zaman, tek başına da pekala mutlu olabilir. İnsanın arada bir oturup iki kadeh atacağı bir içki arkadaşı olması, başkalarında aradığımız şey bizde olduğu sürece hiç de kötü bir şey değildir. İşin anlaşılmayan yanı, neden kendi başımıza içip düşüncelere dalamadığımız, kendimizi neden ancak başkalarının aracılığıyla bulabildiğimizdir.

Postmodern Kadınlar Kuşağı

İnci Aral 

Her şeyi isteyen genç ve güzel kadınlar karşısında garip bir korku ve çekingenliğe kapılıyorum. Onların yanında kendimi yalnız ve çağdışı buluyorum. Bağlılık ya da evliliği konuşurlarken aşka ve erkeklere karşı bağışıklık kazanmışlar gibi dimdik, inançsız bakıyorlar. Cinselliklerini bastırmıyor, kendilerini tanımaya, birlikte oldukları erkekten neyi ne kadar alabileceklerini anlamaya çalışıyorlar. Duygusallıktan, incitilmekten, değerlerinden aşağı görülmekten korunmak için bir tür görünmez zırh kuşanmışlar sanki. Yaşıtları genç erkekler gibi onlar da, kırılganlıklarını örtmek için yapay bir saldırganlık ve kayıtsızlıkla davranıyorlar. Gücenikliklerini şakaya boğuyorlar. Deri pantolonlar, erkek botları giyiyorlar, saçlarını jölelere buluyorlar. Dayanıklı, korkusuz ve dünyayı umursamaz görünüyorlar.

Benimki yadırgamak değil, tersine, hoşuma gidiyorlar. Şaştığım şu: Bütün bunları ne zaman, ne çabuk, nasıl öğrendiler bu kızlar?

Daha dün yağlı saçlar, küt tırnaklar ve parkalarla gezen "bacılar"ın çocukları olan bu kuşak, nasıl oldu da, görkemli otellerin balo salonlarında evlenmeyi, gözde Avrupa kentlerine balayına gitmeyi, son model spor arabalarla gezmeyi ve pahalı butiklerden giyinmeyi düşler oldular?

Anlamaya çalışıyorum onları. Bu harika postmodern kadınlar kuşağını.

Benim yetiştiğim dönemdeki baskı ve koşullanmalarla yetişmediklerini biliyorum. Ben başka şeylere şaşıyorum. Konuşma biçimlerine, kullandıkları sözcüklere. Öğrendiklerinin, yüzeysel çekiciliğinin ötesindeki içeriksizliğe, kendi iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına üzülüyorum. Özgürlük sandıkları değerlerin anlamsızlığının farkına varamayışlarına.

Onların ilkesi, ne olursa olsun iyi ve mutluymuş izlenimi bırakmak. Oysa bu gereksiz bir yorgunluk ve aşırı alçakgönüllülük olarak görünüyor bana.

Güçlükle kazanılmış bir hayat benimki. Bağışlanmış değil.