3.09.2019

kız kısmı

hüseyin rahmi gürpınar

bizim memlekette kocayı kız değil, velileri seçer. duygu ve düşünceye gelince kızlarımızın duyguları çok bayağı, düşünceleri ise yok gibidir. "kızı keyfine bırakırsan zurnacıya varır." sözü de işte bunun için söylenmiştir. eğer duygusu ince, düşüncesi olgun bir kocaya düşmek bahtiyarlığına nail olabilirlerse bu iki erdemi kocalarından alırlar.

kız kısmının adı çıkmasındansa canı çıkması hayırlıdır.

zengin kadınların aptal olmaları kocaları için bir mutluluktur. zeki olurlarsa kocalarını adeta bir hizmetkâr gibi kullanırlar.

güzellik, insanı gereksiz birtakım süslenme masrafına yönelten, çoğunlukla birtakım kötülüklere uğratan bir yaratılış belasıdır.

bazı şüphe çeken hareketlerine karşı soru sorulduğu zaman durumu kurtarmak için kadınlarda erkeklere karşı yalan söylemek eğilimi pek fazladır. gerektiğinde yalanları yüzlerine çarpılmaz, daha kötüsü aldatmacalarına inanmakta gaflet gösterilirse bu cesaretleri daha çok artar, açıkça karşı koyacak bir dereceye varır.