3.09.2019

hükümdar

konfüçyüs

halkın hükümdarına güveni yoksa o devlet ayakta kalamaz.

halk bir sistemi kabule zorlanabilir ama onu anlamaya asla zorlanamaz.

ülkede doğru ilkeler egemen olduğu zaman halk arasında anlaşmazlıklar olmaz.

bir ülke iyi yönetiliyorsa yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı utanç vericidir. bir ülke kötü yönetiliyorsa zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır.

iyi bir hükümet birlikte olduklarını mutlu kılar. uzakta olanları kendine çeker.

bir yönetim iyi olduğu zaman, sözler ve davranışlar en geniş sınırlar içinde özgürdür. kötü bir yönetim iş başındayken davranışlar belki en geniş sınırlar içinde özgürdür ama konuşmalarda ihtiyatlı olmak gerekir.